SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (649)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Ale wam mówię słuchającym, miłujcie wrogów waszych, dobrze czyńcie nienawidzącym was. Błogosławcie przeklinających was, módlcie się za uwłaczających wam”. (Według Łukasza 6, 27 – 28)

 

I on podniósłszy oczy jego na uczniów jego mówił: Szczęśliwi biedni, bo wasze jest królestwo Boga”. (Według Łukasza 6, 20)

„Odważa się ktoś (z) was sprawę mając do drugiego sądzić się przed niesprawiedliwymi, i nie przed świętymi?” (Do Koryntian I 6, 1)

 

„I bo (jako) Pascha nasza został zabity na ofiarę Pomazaniec; tak że świętujmy, nie w zaczynie starym ani w zaczynie złości i niegodziwości, ale w przaśnych nieskażoności i prawdy”. (Do Koryntian I 5, 7 b – 8)

„Bracia moi, nie w braniu według twarzy miejcie wiarę (w) Pana naszego, Jezusa Pomazańca, chwały”. (Jakuba 2, 1)

 

„Zaś Jezusa Pomazańca narodzenie takie było: zostawszy zaręczona matka jego Maria Józefowi, zanim (zeszli się) oni, znalazła się w łonie mającą z Ducha Świętego”. (Według Mateusza 1, 18)

„Tak nas niech liczy człowiek jak poddanych Pomazańca i szafarzy tajemnic Boga. Tak to w końcu jest szukane w szafarzach, aby wiernym każdy został znaleziony”. (Do Koryntian I 4, 1 – 2)

„Żaden siebie samego niech zwodzi; jeśli ktoś uważa mądry być w was w wieku tym, głupim niech się stanie, aby stał się mądry. Bowiem mądrość świata tego głupotą u Boga jest”. (Do Koryntian I 3, 18 – 19 a)

„I ja, bracia, nie mogłem powiedzieć wam jak duchowym, ale jak cielesnym, jak niemowlętom w Pomazańcu. Mleko wam dałem pić, nie potrawę, jeszcze nie bowiem mogliście. Ale ani jeszcze teraz (nie) możecie”. (Do Koryntian I 3, 1 – 2)

„I w synagodze był człowiek mający ducha demona nieczystego i zakrzyknął głosem wielkim: Hej! Co nam i tobie, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś zgubić nas? Znam cię, kto jesteś, Święty Boga”. (Według Łukasza 4, 33 – 34)

Top