SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1799)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Tak będą ostatni pierwszymi i pierwsi ostatnimi”. (Według Mateusza 20, 16)
„Zaś Jezus powiedział uczniom jego: Amen mówię wam, że bogaty z trudem wejdzie do królestwa niebios”. (Według Mateusza 19, 23)
„Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz doskonały być, odejdź, sprzedaj twój dobytek i daj biednym, i będziesz miał skarb w niebiosach, i chodźże towarzysz mi”. (Według Mateusza 19, 21)
„Wtedy odpowiadając Jezus rzekł jej: O kobieto, wielka twa wiara, niech się stanie ci jak chcesz. I została uleczona córka jej od godziny owej”. (Według Mateusza 15, 28)
„Zaś Jezus powiedział: Dopuśćcie dzieci i nie zabraniajcie im przyjść do mnie, bowiem takich jest królestwo niebios”. (Według Mateusza 19, 14)
„Są bowiem eunuchowie, którzy z brzucha matki narodzili się tak, i są eunuchowie, którzy eunuchami zostali przez ludzi, i są eunuchowie, którzy eunuchami zrobili sami siebie z powodu królestwa niebios. Mogący iść (za tym) niech idzie”. (Według Mateusza 19, 12)
„Wtedy podszedłszy Piotr powiedział mu: Panie, ilekroć zgrzeszy przeciw mnie brat mój i odpuszczę mu? Aż do siedmiukroć? Mówi mu Jezus: Nie mówię ci aż do siedmiukroć, ale aż po siedemdziesiątkroć siedem”. (Według Mateusza 18, 21 – 22)
„Jeśli zaś zgrzeszyłby [przeciw tobie] brat twój, pójdź upomnij go pomiędzy tobą a nim samym. Jeśli cię posłuchałby, zyskałeś brata twego”. (Według Mateusza 18, 15)
„I szczęśliwa, (która uwierzyła), że będzie spełnienie (tych) powiedzianych jej od Pana”. (Według Łukasza 1, 45)
„(Gdy zbierali się) zaś oni w Galilei, powiedział im Jezus: Ma Syn Człowieka być wydanym w ręce ludzi. I zabiją go, i trzeciego dnia podniesie się. I zasmucili się bardzo”. (Według Mateusza 17, 22 – 23)

Top