SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1403)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Każde danie dobre i każdy dar dojrzały z góry jest, zstępujący od Ojca świateł, u którego nie jest zmienianie lub przesilenia zacienienie”. (Jakuba 1, 17)
„Mówił zaś do nich: Wprawdzie żniwo wielkie, lecz pracownicy nieliczni. Poproście więc Pana żniwa, żeby pracowników (wysłał) na żniwo jego. Odchodźcie: oto wysyłam was jak jagnięta w środek wilków”. (Według Łukasza 10, 2 – 3)
„Lituję się nad tłumem, bo już dni trzy pozostają przy mnie i nie mają, co zjedliby”. (Według Marka 8, 2)
„I przynoszą mu głuchego i ledwo mówiącego, i proszą go, żeby nałożył na niego rękę”. (Według Marka 7, 32)
„Mówił zaś, że: Co z człowieka wychodzące, owo zanieczyszcza człowieka. Z wnętrza bowiem, z serca ludzi rozważania złe wychodzą, rozpusty, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, zachłanności, niegodziwości, podstęp, rozpasanie, oko złe, bluźnierstwo, wyniosłość, głupota. Wszystkie te złości z wnętrza wychodzą i zanieczyszczają człowieka”. (Według Marka 7, 20 – 23)
„I kiedy wchodził, do wsi czy do miast, czy na pola, na rynkach kładli będących bez siły i prosili go, aby obramowania płaszcza jego dotknęli. I ilu dotknęli go, byli ratowani”. (Według Marka 6, 56)
„I doprowadziwszy łodzie do ziemi, opuściwszy wszystko zaczęli towarzyszyć mu”. (Według Łukasza 5, 11)
„I wyszedłszy zobaczył liczny tłum, i ulitował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza; i zaczął nauczać ich wiele”. (Według Marka 6, 34)
„I przywołał dwunastu, i zaczął ich wysyłać (po) dwóch dwóch, i dawał im władzę (nad) duchami nieczystymi. I nakazał im, aby niczego (nie) zabierali w drogę, jeśli nie laskę jedynie, nie chleb, nie torbę, nie w pasie miedź”. (Według Marka 6, 7 – 8)
„Zaś Jezus dosłyszawszy (to) słowo powiedziane, mówi przełożonemu synagogi: Nie bój się, jedynie wierz”. (Według Marka 5, 36)

Top