Wtedy podszedłszy Piotr powiedział...

02 marzec 2023
„Wtedy podszedłszy Piotr powiedział mu: Panie, ilekroć zgrzeszy przeciw mnie brat mój i odpuszczę mu? Aż do siedmiukroć? Mówi mu Jezus: Nie mówię ci aż do siedmiukroć, ale aż po siedemdziesiąt siedem”. (Według Mateusza 18, 21 – 22)

Top