SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (658)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Chodźże, pokażę ci pannę młodą, żonę baranka. I odniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką, i pokazał mi miasto święte Jerozolimę schodzącą z nieba od Boga, mającą chwałę Boga”. (Objawienie Jana 21, 9 b – 11 a)

„Wszedłszy zaś król obejrzeć leżących, zobaczył tam człowieka nie odzianego w strój wesela. I mówi mu: Kolego, jak wszedłeś to nie mając stroju wesela? On zaś milczał”. (Według Mateusza 22, 11 – 12)

„Amen mówię wam, że bogaty z trudem wejdzie do królestwa niebios. Znów zaś mówię wam, wykonalniejsze jest wielbłądowi przez otwór igły przejść, niż bogatemu wejść do królestwa Boga”. (Według Mateusza 19, 23 b – 24)

„Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz doskonały być, odejdź, sprzedaj twój dobytek i daj biednym, i będziesz miał skarb w niebiosach, i chodźże towarzysz mi”. (Według Mateusza 19, 21)

„Patrzcie więc dokładnie, jak postępujecie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, wykupując okazję, bo dni niegodziwe są. Przez to nie stawajcie się nierozsądni , ale rozumiejcie, co wolą Pana”. (Do Efezjan 5, 15 – 17)

„Wtedy podszedłszy Piotr powiedział mu: Panie, ilekroć zgrzeszy przeciw mnie brat mój i odpuszczę mu? Aż do siedmiokroć? Mówi mu Jezus: Nie mówię ci aż do siedmiokroć, ale aż po siedemdziesiątkroć siedem”. (Według Mateusza 18, 21 – 22)

„Powstawszy zaś Mariam w dniach tych wyruszyła w górzystą (okolicę) z pośpiechem, do miasta Judy. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę”. (Według Łukasza 1, 39 – 40)

 

„Ku czemu [i] powołał was przez dobrą nowinę naszą, ku pozyskaniu dla siebie chwały Pana naszego, Jezusa Pomazańca”. (Do Tesaloniczan II 2, 14)

Tak zaś, siejący oszczędnie, oszczędnie i żąć będzie; i siejący w wysławianiach, w wysławianiach i żąć będzie”. (Do Koryntian II 9, 6)

„I oto kobieta Kananejka z granic owych wyszedłszy, krzyknęła mówiąc: Ulituj się (nade) mną, Panie, Synu Dawida! Córka ma źle opętana jest przez demona. On zaś nie odpowiedział jej słowem”. (Według Mateusza 15, 22 – 23 a)

Top