SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (356)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Jeszcze wiele mam wam mówić, ale nie możecie nieść teraz”. (Według Jana 16, 12)

„Panowie, co ja trzeba czynić, aby zostałbym zbawiony? Ci zaś powiedzieli: Uwierz w Pana, Jezusa, i zostaniesz zbawiony ty i dom twój”. (Dokonania wysłanników 16, 30 b – 31)

„Dnia szabatu wyszliśmy na zewnątrz bramy w stronę rzeki, gdzie sądziliśmy, (że) modlitwa być. I usiadłszy mówiliśmy (do) (tych), (które się zeszły), kobiet”. (Dokonania wysłanników 16, 13)

„Lgnęły zaś tłumy (do tego) (co było mówione) przez Filipa jednomyślnie przez słyszeć oni i widzieć znaki, które czynił”. (Dokonania wysłanników 8, 6)

„I widzenie przez noc Pawłowi dało się zobaczyć: mąż Macedończyk jakiś, był stojąc i zachęcając go i mówiąc: Przeszedłszy do Macedonii, pomóż nam”. (Dokonania wysłanników 16, 9)

„Nie wy mnie wybraliście sobie, ale ja wybrałem sobie was i położyłem was, aby wy szliście i owoc nieśliście, i owoc wasz trwał”. (Według Jana 15, 16 a)

„To rzekłem wam, aby radość moja w was była i radość wasza wypełniła się”. (Według Jana 15, 11)

„Jeśli pozostaniecie we mnie i słowa me w was pozostaną, co zechcecie poproście sobie i stanie się wam”. (Według Jana 15, 7)

„Zachęcam zaś was, bracia, przez imię Pana naszego, Jezusa Pomazańca, aby to samo mówiliście wszyscy, i nie były w was rozłamy, (aby) byliście zaś wydoskonaleni w tej samej myśli i w tym samym mniemaniu”. (Do Koryntian I 1, 10)

„Ten usłyszał Pawła mówiącego, który popatrzywszy wprost na niego i zobaczywszy, że ma wiarę, (aby) zostać zbawionym, powiedział wielkim głosem: Podnieś się na nogi twe wyprostowany. I skoczył i chodził”. (Dokonania wysłanników 14, 9 – 10)

Top