SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (789)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„powiedziawszy, że: Ma Syn Człowieka wiele wycierpieć i zostać odrzuconym przez starszych, i arcykapłanów, i uczonych w piśmie, i zostać zabitym, i trzeciego dnia podnieść się”. (Według Łukasza 9, 22)

„ale jeśli coś mógłbyś, pomóż nam zlitowawszy się nad nami. Zaś Jezus powiedział mu: To ‘jeśli mógłbyś…’ wszystko możliwe wierzącemu”. (Według Marka 9, 22 b – 23)

„I jeśli miłujecie miłujących was, jaka wam wdzięczność jest? I bowiem grzesznicy miłujących ich miłują”. (Według Łukasza 6, 32)

 

„bez zaś wiary niemożliwe bardzo spodobać się, uwierzyć bowiem trzeba podchodzący do Boga, że jest i (dla) odszukujących Go odpłacającym staje się”. (Do Hebrajczyków 11, 6)

„Odpowiadając zaś Jezus rzekł mu: Szczęśliwy jesteś, Szymonie Bar Jona, bo ciało i krew nie odsłoniły ci, ale Ojciec mój w niebiosach. A ja zaś ci mówię, że ty jesteś Skała, i na tej skale zbuduję mą (społeczność) zwołanych, i bramy otchłani nie przemogą jej”. (Według Mateusza 16, 17 – 18)

„Słowa, które ja rzekłem wam, duchem (są) i życiem (są). Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo odejdziemy? Słowa życia wiecznego masz”. (Według Jana 6, 63 b. 68)

„I chwyciwszy rękę ślepego wyprowadził go poza wieś, i plunąwszy w oczy jego, nałożywszy ręce (na) niego, pytał go: Czy coś widzisz?” (Według Marka 8, 23)

„I zapomnieli wziąć chleby i jeśli nie jeden chleb, nie mieli ze sobą w łodzi. I przykazał im mówiąc: Patrzajcie, strzeżcie się od zaczynu faryzeuszy i zaczynu Heroda”. (Według Marka 8, 14 – 15)

„Duch Pana na mnie, (z) tego (powodu że) namaścił mnie (by) ogłosić dobrą nowinę biednym, wysłał mnie ogłosić wziętym do niewoli uwolnienie, i ślepym przejrzenie, (by) odesłać złamanych w uwolnieniu”. (Według Łukasza 4, 18)

 

„Nic (nie) jest z zewnątrz człowieka wchodzące do niego, co może zanieczyścić go. Ale (co) z człowieka wychodzące jest, to zanieczyszczające człowieka”. (Według Marka 7, 15 – 16)

Top