SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (789)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Aby zaś wiedzieliście, że władzę ma Syn Człowieka na ziemi odpuszczać grzechy wtedy mówi paralitykowi: Podniósłszy się zabierz twe łoże i odejdź do domu twego. I wstawszy poszedł do domu jego”. (Według Mateusza 9, 6 – 7)

„I po dniach ośmiu znowu byli wewnątrz uczniowie jego i Tomasz z nimi. Przychodzi Jezus, drzwi (gdy były zamknięte), i stanął na środku i powiedział: Pokój wam. Potem mówi Tomaszowi: Nieś palec twój tu i zobacz ręce me, i nieś rękę twą i włóż w bok mój, i nie stawaj się bez wiary, ale wierzący”. (Według Jana 20, 26 – 27)

„I podszedłszy obudzili go mówiąc: Panie, uratuj, giniemy. I mówi im: Dlaczego trwożliwi jesteście, małej wiary? Wtedy podniósłszy się skarcił wiatry i morze, i stała się cisza wielka”. (Według Mateusza 8, 25 – 26)

„(Dla) wolności nas Pomazaniec uwolnił; trwajcie więc i nie znowu jarzmu niewoli dawajcie się trzymać”. (Do Galatów 5, 1)

„Ja bowiem już jestem wylewany w libacji i pora rozwiązania mego stanęła obok. Piękną walkę zwalczyłem, biegu dokonałem, wiarę ustrzegłem”. (Do Tymoteusza II 4, 6 – 7)

„Nie każdy mówiący mi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebios, ale czyniący wolę Ojca mego w niebiosach”. (Według Mateusza 7, 21)

„Nie dajcie świętego psom, ani nie rzućcie pereł waszych przed świnie, coby nie zdeptały was stopami ich i zwróciwszy się (nie) rozerwały was”. (Według Mateusza 7, 6)

„Wszyscy bowiem synami Boga jesteście przez wiarę w Pomazańcu Jezusie. Jacy bowiem w Pomazańca daliście się zanurzyć, Pomazańca wdzialiście na siebie”. (Do Galatów 3, 26 – 27)

„i powiedział mi: Wystarcza ci łaska ma; bo moc w bezsile dojrzewa. Z największą przyjemnością więc raczej będę się chełpił w bezsiłach mych, aby zakwaterowała we mnie moc Pomazańca”. (Do Koryntian II 12, 9)

„Nie gromadźcie wam skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy i gdzie kradnący włamują się i kradną”. (Według Mateusza 6, 19)

Strona 12 z 40

Top