SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (658)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Zaś Jezus powiedział: Nie zabraniajcie mu, nikt bowiem (nie) jest, który będzie czynił dzieło mocy w imię me i będzie mógł szybko (zacząć) złorzeczyć mi. Który bowiem nie jest przeciw nam, za nami jest”. (Według Marka 9, 39 – 40)

„Skąd wojny i skąd walki wśród was? Nie stąd: z przyjemności waszych biorących udział w wojnie w członkach waszych? Pożądacie, i nie macie; zabijacie i zazdrościcie, i nie możecie osiągnąć”. (Jakuba 4, 1 – 2 a)

„I w wypełnianiu się dnia Pięćdziesiątnicy byli wszyscy razem na (to) samo. I stał się nieoczekiwanie z nieba szum jak właśnie niosącego się dechu gwałtownego i wypełnił cały (ten) dom, gdzie byli siedząc”. (Dokonania wysłanników 2, 1 – 2)

„Mówi mu Jezus: Jeśli (on), chcę, (by) (pozostał) aż przychodzę, co (to) do ciebie? Ty mi towarzysz!” (Według Jana 21, 22)

„Gdy więc zjedli śniadanie, mówi Szymonowi Piotrowi Jezus: Szymonie (synu) Jana, miłujesz mnie więcej (od) tych?” (Według Jana 21, 15 a)

„aby wszyscy jedno byli, jako ty, Ojcze, we mnie i ja w tobie, aby i oni w nas byli, aby świat wierzył, że ty mnie wysłałeś”. (Według Jana 17, 21)

„Zachęcam zaś was, bracia, przez imię Pana naszego, Jezusa Pomazańca, aby to samo mówiliście wszyscy, i nie były w was rozłamy, (aby) byliście zaś wydoskonaleni w tej samej myśli i w tym samym mniemaniu”. (Do Koryntian I 1, 10)

„I teraz oto związany ja (przez) Ducha jadę do Jeruzalem, (tych) w nim mających wyjść na spotkanie mi nie znając, oprócz (tego), że Duch Święty co miasto zaświadcza mi mówiąc, że więzy i utrapienia mię oczekują”. (Dokonania wysłanników 20, 22 – 23)

„Nie wy mnie wybraliście sobie, ale ja wybrałem sobie was i położyłem was, aby wy szliście i owoc nieśliście”. (Według Jana 15, 16 a)

„I powiedział im: Podążywszy na świat cały ogłoście dobrą nowinę całemu stworzeniu”. (Według Marka 16, 15)

Top