i który chciałby wśród...

02 marzec 2023
„i który chciałby wśród was być pierwszy, będzie waszym niewolnikiem. Jak właśnie Syn Człowieka nie przyszedł być obsługiwanym, ale usłużyć i dać życie jego, okup za wielu”. (Według Mateusza 20, 27 – 28)

Top