SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1186)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi”. Dz 1, 14

„Nie przestawajcie zalecać z gorliwością i usilnym naleganiem Różańca maryjnego, formy modlitwy tak drogiej Dziewiczej Matce Boga i tak często propagowanej przez papieży”. św. Paweł VI papież

Ps. Chcąc przeżyć Pięćdziesiątnicę na wzór Apostołów trzeba nam trwać jednomyślnie na modlitwie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali”. Dz 2, 1 - 2

„Bez modlitwy nie ma życia chrześcijańskiego”. św. Paweł VI papież

Ps. Pięćdziesiątnica to szczególne wydarzenie, którego Jezus każe oczekiwać swoim uczniom. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bada Pan sprawiedliwego i występnego, nie cierpi Jego dusza miłujących nieprawość. Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, ludzie prawi ujrzą Jego oblicze”. Ps 11, 4. 5

„Swąd szatana wdarł się do świątyni Boga przez jakąś szczelinę. Łatwo można dostrzec szerzące się zwątpienie, brak pewności, rozłam, niezadowolenie i konflikt”. św. Paweł VI papież

Ps. Tak mało radzimy się Słowa, a tak dużo innych ludzi. ks. Rafał Jarosiewicz

„Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” J 21, 15 a

„W Kościele zapanował teraz klimat niepewności, samokrytyki, można by niemal powiedzieć samozniszczenia. Jakby Kościół sam siebie prześladował”. św. Paweł VI papież

Ps. Jezus wielokrotnie pomagał się pozbierać Piotrowi – robi to po raz kolejny. ks. Rafał Jarosiewicz

„Paweł wołał przed Sanhedrynem: Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych”. Dz 23, 6 b

„Nowość dla samej nowości nie może znaleźć usprawiedliwienia, zwłaszcza gdy poczynimy ustępstwa na rzecz charakterystycznych pokus naszych czasów skłonnych do całkowitego obalenia tradycji, historii i doświadczenia...” św. Paweł VI papież

Ps. Święty Paweł wykorzystuje wiedzę, którą posiada, nie tylko do tego, aby się bronić przed różnymi zarzutami, ale także, aby głosić Ewangelię. ks. Rafał Jarosiewicz

„Paweł powiedział do starszych Kościoła efeskiego: Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, nad którą Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią”. Dz 20, 28

„Kościół zawsze jest jeden, wspólny, hierarchiczny i jednomyślny. Takim właśnie uczynił go Chrystus, a tradycja apostolska przyczyniła się do jego rozwoju”. św. Paweł VI papież

Ps. Jezus wie za jaką cenę nabył nas dla siebie, i On chce abyśmy mieli taką świadomość, kim dla Niego jesteśmy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Dlatego oświadczam wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej”. Dz 20, 26 - 27

„Wiary nie można wymyślić, nie wolno nią dowolnie kierować; wiara jest darem, należy jej strzec i nią żyć. Inne rozumowanie może nas doprowadzić do naruszenia wspólnoty kościelnej”. św. Paweł VI papież

Ps. Święty Paweł, chociaż dobiera to, co mówi do poszczególnych gmin i nowo założonych Kościołów, czuwa nad tym, by poznawano całość Objawienia Chrystusa. ks. Rafał Jarosiewicz

„Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?” Dz 19, 1 b – 2 a

„Nie wystarczy podejść do innych, chcieć podjąć z nimi rozmowę, dać im poczucie życzliwości i zaufania, jakim ich darzymy. Trzeba jeszcze zadziałać tak, by doprowadzić do ich nawrócenia”. św. Paweł VI papież

Ps. Pytania św. Pawła mają na celu pomóc rozeznać, na jakim etapie jest jego słuchacz. ks. Rafał Jarosiewicz

„Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Dz 1, 7 b - 8

„Nie będzie nam straszne bycie pokonanym, jeżeli pozostaniemy świadkami prawdy i wolności dzieci Bożych”. św. Paweł VI papież

Ps. Od doświadczenia Ducha Świętego zmienia się sposób składania świadectwa przez Apostołów. ks. Rafał Jarosiewicz

„Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów”. Dz 18, 23

„Nie powinniśmy obawiać się tego, że być może któregoś dnia znajdziemy się w mniejszości – o ile tylko byliśmy wierni”. św. Paweł VI papież

Ps. Pielgrzymki Apostołów wcale nie były dla nich łatwym doświadczeniem. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 8 z 60
Top