SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2759)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”. (Łk 21, 4)
„Bóg kocha to wszystko, co istnieje”. św. Tomasz z Akwinu (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Wartość ofiary zależy od naszego zaangażowania oraz miłości, jaką mamy do Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. (Mt 25, 45)
„Bóg jest przyczyną istnienia wszystkich rzeczy, działa w sposób wolny, a nie z naturalną koniecznością”. św. Tomasz z Akwinu (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Życie na co dzień złotą zasadą, to jedna z najskuteczniejszych dróg świętości. ks. Rafał Jarosiewicz
„Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić”. (Łk 20, 35)
„Pan Bóg dawał mi zawsze pragnienie tego, czym chciał mnie obdarzyć”. św. Teresa z Lisieux (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus pokazuje możliwość szczególnej drogi w bliskości z Bogiem przez celibat dla królestwa. ks. Rafał Jarosiewicz
„Twoja jest, o Panie, wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich”. (1 Krn 29, 11)
„Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co chcemy”. św. Teresa z Lisieux (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. To Bóg wyznacza nam drogę i pragnie, abyśmy rozpoznając ją, nią podążali. ks. Rafał Jarosiewicz
„Niech nas Bóg broni od przekroczenia prawa i jego nakazów!” (1 Mch 2, 21)
„Moje niebo to stałe przebywanie w Jego obecności i nazywanie Go Ojcem, i bycie Jego stworzeniem: w Jego ramionach nie boję się burzy”. św. Teresa z Lisieux (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Prawo Pana daje nam trwały fundament, na którym możemy budować. ks. Rafał Jarosiewicz
„Strzeż mnie jak źrenicy oka; w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj”. (Ps 17, 8)
„Jakże piękną rzeczą jest móc nazwać Dobrego Boga naszym Ojcem!” św. Teresa z Lisieux (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Wołania do Boga możemy i powinniśmy się uczyć ze Słowa Bożego. ks. Rafał Jarosiewicz
„Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”. (Łk 19, 10)
„Bóg wchłonie cię jak kropelkę rosy”. św. Teresa z Lisieux (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jeśli chcemy naśladować Jezusa, mamy szukać i zbawiać to, co zginęło. ks. Rafał Jarosiewicz
„Podstawą Twego słowa jest prawda, i wieczny jest każdy Twój sprawiedliwy wyrok”. (Ps 119, 160)
„Bóg posługuje się ludźmi, aby ukryć swą chwalebną obecność, ale nie ukrywa się na tyle, żeby nie można jej było odgadnąć”. św. Teresa z Lisieux (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Gdy Bóg coś mówi, to nigdy nie wprowadza w błąd. ks. Rafał Jarosiewicz
„Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma”. (Mt 25, 29)
„Temu, kto posiada Boga, niczego nie braknie – sam Bóg wystarczy”. św. Teresa z Avili (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Kiedy człowiek nie współpracuje z łaską, traci kolejne łaski. ks. Rafał Jarosiewicz
„A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę”. (Łk 18, 7 – 8 a)
„Im lepiej poznajemy ludzi, tym mniej ich kochać możemy; Boga zaś tym więcej kochamy, im lepiej Go poznajemy”. św. Teresa z Avili (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Gdy Bóg bierze w obronę swych wybranych, często odpowiada w inny sposób, niż człowiek by tego oczekiwał. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 8 z 138

Top