SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (785)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie”. J 15, 26

„Niechże Cię Pan Jezus wspiera Swoją łaską, moje drogie dziecko, byś wytrwała w tym usposobieniu, abyś zawsze wierną była Panu Jezusowi”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Tam, gdzie jest świadectwo o Jezusie, tam jest Duch Święty. ks. Rafał Jarosiewicz

”Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga”. 1 J 4, 7

„Oddaję Cię szczególniejszej opiece Najświętszej Panny, aby  Cię na chwilę nie odstępowała, aby strzegła myśli i serca Twego”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Jednym z testów, czy narodziłem się z Boga jest odpowiedź, którą muszę sobie dać na pytanie: Czy kocham? ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził”. J 15, 18

„W pokusach uciekaj się z ufnością do Pana Jezusa, do Matki Jego Najświętszej, wzywaj ciągle tych świętych Imion, dopóki będzie trwała pokusa”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Kiedy uczeń odkrywa, że świat go nienawidzi z powodu Jezusa, spełniają się na nim słowa Mistrza. ks. Rafał Jarosiewicz

„Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca”. J 15, 15 b

„Pokładaj wielką ufność w zasługach Jezusa Chrystusa i przyczynie Matki Jego Najświętszej. Proś Boga, aby utrzymywał ciągle w Tobie tę ufność”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Miara przyjaźni, którą wyznacza Jezus to dzielenie się tym, co usłyszeliśmy od Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do ucznia: Oto Matka twoja, i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. J 19, 27

„Uciekaj się do Najświętszej Panny, do Świętych Pańskich prosząc, aby ci wyjednali miłość Bożą”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Jeśli jesteś pod krzyżem Jezusa, możesz usłyszeć słowa, których nie usłyszysz w żadnym innym miejscu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”. J 15, 5 b

„Trzeba pracować nad zwyciężaniem samej siebie, rządzić się rozumem, posłuszeństwem i regułą, a nie własnymi skłonnościami”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Przynoszenie owocu Jezus wiąże z czasem teraźniejszym. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję”. J 14, 27

„Widzisz, moje dziecko, jak Pan Jezus prędko okazał nam miłosierdzie”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Pokój pochodzący od Jezusa to taki rodzaj stanu ducha, którego nie da się kupić za żadne pieniądze. ks. Rafał Jarosiewicz

„Duch Święty was wszystkiego nauczy; przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem”. J 14, 26

„Doznacie radości niewysłowionej i pełnej chwały, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz”. św. Piotr Apostoł

Ps. Duch Święty chce nam przypominać wszystko i wszystkiego nas uczyć, pod warunkiem, że będziemy Go wzywać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie”. J 15, 5 b – 6 a

„Choć Jezusa nie widzieliście, to Go miłujecie”. św. Piotr Apostoł

Ps. Nasze owocowanie jest związane z trwaniem w Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”. J 14, 12

„Pan wcale nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy”. św. Piotr Apostoł

Ps. Wiara w Jezusa sprawia, że możemy robić większe rzeczy, niż On w naszej codzienności. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 8 z 40
Top