SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2759)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen”. (Ap 1, 7)
„Gdy dużo cierpię, wówczas cieszę się, że padło na mnie, a nie na którąś z was”. św. Teresa z Lisieux (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Bóg nie pozostawia nas bez obietnicy swojego powtórnego przyjścia. ks. Rafał Jarosiewicz
„Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam”. (Iz 50, 7)
„Gdy cierpię, staram się uśmiechać. Teraz stało się to już przyzwyczajeniem”. św. Teresa z Lisieux (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Gdy jesteśmy z Panem, On nas wspomaga, i daje nam być nieczułymi na obelgi. ks. Rafał Jarosiewicz
„A mówił: To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”. (Iz 49, 6)
„Dobry Bóg kocha cię i napełnia łaskami… Uważa, że godna jesteś cierpieć z miłości dla Niego. To największy dowód czułości, jaki może ci okazać, gdyż właśnie cierpienie upodabnia nas do Niego”. św. Teresa z Lisieux (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Słowa proroctwa, odnoszące się do Chrystusa, są także słowami odnoszącymi się do nas samych. ks. Rafał Jarosiewicz
„Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?” (Ps 27, 1)
„Czułam wówczas, że wszystko, co Jezus może nam dać najlepszego, to cierpienie, że obdarza nim jedynie wybranych przyjaciół”. św. Teresa z Lisieux (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Gdy Pan jest dla nas światłem, to nawet gdy doświadczamy wielkich trudności, nie poczujemy strachu. ks. Rafał Jarosiewicz
„On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka”. (Flp 2, 6 – 7)
„Cierpieniem zdobędzie się więcej dusz, niż najlepszym kazaniem”. św. Teresa z Lisieux (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezusowi nikt życia nie zabierał. On sam je oddał, by móc je potem odzyskać, ukazując wielką miłość do człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego”. (J 11, 45)
„Chcę cierpieć z miłości i zaśpiewam, będę śpiewać zawsze, a moja pieśń będzie tym słodsza, im dłuższe i straszniejsze będą ciernie”. św. Teresa z Lisieux (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Cuda, których dokonuje Jezus powodują wiarę w Niego tych, którzy wcześniej wiary nie mieli. ks. Rafał Jarosiewicz
„W moim utrapieniu wzywam Pana i wołam do mojego Boga; usłyszał On mój głos ze swojej świątyni, a krzyk mój dotarł do Jego uszu”. (Ps 18, 7)
„Widzimy, że ci, którzy bliżej byli złączeni z Chrystusem, Panem naszym, ci też więcej cierpieli. Wspomnij jakie zniosła cierpienia Najświętsza Matka Jego”. św. Teresa z Avili (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Krzyk też jest modlitwą, choć nieczęsto z niej korzystamy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”. (J 8, 51)
„Najlepszym sposobem na uczynienie cierpienia możliwym do przetrwania jest zajęcie się uczynkami miłosiernymi i ufanie w miłosierdzie Boga, który nigdy nie opuszcza tych, co w Nim pokładają nadzieję”. św. Teresa z Avili (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus ma lekarstwo na nieśmiertelność – zachowanie Jego nauki. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. (J 8, 31 b – 32)
„…cierpienia duchowe o wiele bardziej dojmującą mają siłę, niż wszystko, co człowiek może cierpieć na ciele”. św. Teresa z Avili (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Poznawanie prawdy – Jezusa – wyzwala. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański”. (Mt 1, 24 a)
„Kto chce wyłączyć ze swego życia cierpienia, ten nie rozumie nic z naśladowania Chrystusa”. bł. Rupert Mayer (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Józef potrafi słuchać Boga, co wielokrotnie pokazał na kartach Ewangelii. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 2 z 138

Top