SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1173)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych”. Łk 9, 1 - 2

„Oddajmy siebie w całości nie jako równowartość, ale po prostu dlatego, że nie mamy nic więcej”. św. Augustyn

Ps. Kiedy Jezus posyła uczniów, to nie tylko, aby głosili Słowo Boże, ale także by uzdrawiali. ks. Rafał Jarosiewicz

”Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie”. Łk 11, 28

„Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach – to wielka rzecz”. św. Augustyn

Ps. Jezus przypisuje błogosławieństwa nie tylko do słuchania Słowa Bożego, ale także do zachowywania i wypełniania Go. ks. Rafał Jarosiewicz

”Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego”. Mt 5, 16

„Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie kochać”. św. Augustyn

Ps. Kiedy świat rozpoznaje w nas uczniów Jezusa, i przez to oddaje chwałę Bogu, to już wypełniliśmy swoje zadanie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!” Łk 16, 13

„Im bardziej wątpiłem w Boga, tym bardziej opieszale Go szukałem”. św. Augustyn

Ps. W naszym życiu wszystko może przyjąć postać mamony. Mogą być to nawet uczucia, emocje, opinie, oraz wszystko inne. ks. Rafał Jarosiewicz

”Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za Mną. On wstał i poszedł za Nim”. Mt 9, 9

„O tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem”. św. Augustyn

Ps. Tylko słowa Jezusa najskuteczniej mogą zmienić życie. ks. Rafał Jarosiewicz 

”Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, gdy otacza mnie złość podstępnych, którzy ufają swoim dostatkom i chełpią się ogromem swego bogactwa?” Ps 49, 6 - 7

„Miłość porusza się na dwóch nogach: jedną z nich jest miłość do Boga, drugą do ludzi. Rób wszystko, żebyś nie kuśtykał, ale biegnij na obu, aż do samego Boga”. św. Augustyn

Ps. Jeśli ufamy Bogu – w Nim mamy nadzieję. ks. Rafał Jarosiewicz 

”W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twoje postępy widoczne były dla wszystkich. Uważaj na siebie i na nauczanie; w tych sprawach bądź wytrwały! To bowiem czyniąc, i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają”. 1 Tm 4, 15 - 16

„Nieszczerość jest wrogiem każdej przyjaźni”. św. Augustyn

Ps. Św. Paweł przypomina nam, że charyzmaty możemy także zaniedbać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki”. 1 J 2, 16 - 17

„Niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”. św. Augustyn

Ps. Wypełnianie woli Bożej przedłuża nasze życie na wieki. ks. Rafał Jarosiewicz

”Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli, i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań! A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce”. Łk 7, 13 - 15
”Ten, który cię stworzył wie również, co ma z tobą zrobić”. św. Augustyn

Ps. Jezus ma absolutną władzę nad życiem i śmiercią. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan moją mocą i tarczą, zaufało Mu moje serce. Pomógł mi, więc moje serce się cieszy i moją pieśnią Go sławię”. Ps 28, 7

„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”. św. Augustyn

Ps. Sławić Boga pieśnią, to wypełniać Boże nakazy. ks. Rafał Jarosiewicz 

Strona 2 z 59
Top