SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1385)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła”. 1 P 2, 9
”Nuże więc, duszo moja, poświęć cały dzień dzisiejszy na wychwalanie tej Jego miłości i dobrodziejstwa wobec ciebie”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Ogłaszać chwalebne dzieła Boga, to jedno z zadań uczniów Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
”Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego”. Ps 98, 1
”Nic bardziej nie krzewi wad i nie powoduje niedoskonałości jak zaniedbanie modlitwy”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Zwycięstwo, w którym zwycięża Bóg jest innym zwycięstwem, niż zwycięstwo świata. ks. Rafał Jarosiewicz
”Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” Rz 8, 35
”Nie gardź też umartwieniem zewnętrznym, bo jest ono zbawienne i bardzo pożyteczne”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Jeżeli jesteśmy zanurzeni w Jezusie, i mamy z Nim relację, nic nie jest w stanie odłączyć nas od tej miłości. ks. Rafał Jarosiewicz
”Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”. J 13, 20
”Oto masz podaną dla siebie dobrą regułę naśladowania Chrystusa: wstać i pójść za Nim. Jeślibyś nie powstał, nie zdołasz pójść za Nim”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Patrzenie na każdego człowieka oczami Jezusa sprawia nieustanną weryfikację naszych postaw. ks. Rafał Jarosiewicz
”Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”. J 14, 12
”Otrząśnij się z wszelkiego odrętwienia i niedbalstwa, zbierz się do pracy!” św. Stanisław Papczyński
Ps. Jezus daje nam pewność możliwości wykonywania większych dzieł, niż On wykonuje, więc nie powinno nas dziwić, kiedy pan John Godson w TV mówił, że widział więcej wskrzeszeń, niż uczynił Jezus. ks. Rafał Jarosiewicz
”Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom”. Dz 11, 19
”Macie z miłości do Boga spełniać wszystko, co dobre, unikać zaś wszelkiego zła”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Trudności wcale nie sprawiły, że Słowo przestało być głoszone, ale dało nowe możliwości. ks. Rafał Jarosiewicz
”Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet wszystkie włosy na głowie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”. Mt 10, 29 - 31
”Pomyśl raczej o tym, jak wytrwać w Jego łasce, by pełnić Jego wolę, a wszystko inne będzie ci przydane”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Kiedy jest mi ciężko, wyrywam sobie jeden włos, przyglądam się mu, i mówię: Przecież Ty Boże wiesz, nawet o tym. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus powiedział: Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko”. J 10, 9
”Bóg okazuje ci życzliwość z czystej, bezinteresownej miłości do ciebie”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Jedną z bram, przez którą możemy wchodzić na pastwisko Pana, jest Jego Słowo. ks. Rafał Jarosiewicz
”Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”. Ap 12, 1
”Wyznaję, że wierzę we wszystko, w co wierzy święty Kościół Rzymski, i co w przyszłości poda do wierzenia...” św. Stanisław Papczyński
Ps. Kiedy Bóg ukazuje nam Maryję, jako Niewiastę obleczoną w słońce i księżyc pod Jej stopami, to pokazuje nam bardzo jasne przesłanie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”. J 6, 55 - 56
”Weź pod uwagę, że granice Boskiej dobroci, łaskawości i miłosierdzia są nieskończone”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z potwierdzeń, że trwamy w Bogu, które jest potrzebne dla nas, bardziej niż dla Niego. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 2 z 70

Top