SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (784)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Jakże miłuję Prawo Twoje: przez cały dzień nad nim rozmyślam. Przez Twoje przykazanie stałem się mądrzejszy od wrogów, bo jest ono moim na wieki”. Ps 119, 97 - 98

„Nie liczy się wcale wspaniałość twego działania, ale miłość, jaką w nie włożyłeś; nie to, jak wiele uczyniliśmy, ale przede wszystkim to, jak wiele miłości włożyliśmy w swe czyny”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Prawo Boże o tyle ma przewagę nad prawem ludzkim, że jest nie z tego świata. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców”. Pwt 4, 1

„Niech nikt, kto przychodzi do ciebie nie odchodzi bez poczucia, że stał się lepszy i szczęśliwszy, każdy powinien zobaczyć dobroć w twojej twarzy, w oczach i w uśmiechu." św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Pan Bóg nieustannie przypomina o swoich nakazach. ks. Rafał Jarosiewicz

”Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę. Aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu”. Ps 33, 18 - 19

„Należy dawać to, co jakoś kosztuje, wymaga poświęcenia, pozbawia czegoś, co się lubi - aby dar miał wartość przed Bogiem”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Jeśli chcemy, aby oczy Pana były na nas zwrócone - mamy być bogobojni. ks. Rafał Jarosiewicz

”Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym”. Łk 21, 36

„Do spotkania z Chrystusem trzeba dojrzewać. Otrzymaliśmy bilet do wiecznej szczęśliwości, do życia z Bogiem. Od nas zależy, czy owego biletu nie zamienimy na puste pragnienia”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Nie ma czasu złego na modlitwę. ks. Rafał Jarosiewicz

”Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona”. Ps 145, 2 - 3

„Musimy zaprowadzić porządek w świątyni własnych serc. Stanąć wobec wielkości Boga,

chociażby podczas corocznych rekolekcji”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Musimy pamiętać, że wielkość Pana pozostanie dla nas zawsze w jakimś stopniu tajemnicą. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan skierował do mnie następujące słowa: Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi”. Jr 1, 17

„Nie jest łatwo zdecydować się pójść z Chrystusem do Jerozolimy, aby tam cierpieć, być umęczonym, a w końcu ukrzyżowanym”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. To Bóg rozkazuje, co człowiek powinien mówić. ks. Rafał Jarosiewicz

”Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu”. 2 Tes 2, 15

„Sytuacja Kościoła zawsze będzie taka, jaka będzie sytuacja ludzi”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Święty Paweł, obok słowa spisanego, wyróżnia pouczenia żywym słowem. Nie możemy tego nie zauważyć. ks. Rafał Jarosiewicz

”Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów”. Ps 96, 3

„Zadaniem Kościoła jest być z ludźmi w doli i niedoli i myślę, że tego zadania i posłannictwa Kościół nigdy się nie wyprze”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Rozgłaszanie dzieł Bożych jest także oddawaniem Bogu chwały. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała”. Prz 8, 22

„Szłaś [Maryjo] przez wieki historii. Jakże trudnej, jakże wspaniałej, tragicznej i bolesnej historii naszego narodu”. bł. ks. Jerzy  Popiełuszko

Ps. Słowa o mądrości stworzonej przed wiekami przez Ojców Kościoła są wiązane także z Najświętszą Maryją Panną. ks. Rafał Jarosiewicz

”Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Jego boją i chwała zamieszka w naszej ziemi”. Ps 85, 9 a b - 10

„Żyć w prawdzie, to być w zgodzie ze swoim sumieniem. prawda zawsze jednoczy i zespala”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Mądrości Bożej nabywamy przez właściwie pojętą bojaźń Bożą. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 2 z 40
Top