SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (780)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł”. Dz 13, 1

„Pan Bóg cuda działa w duszach; ale tylko w duszach tak oderwanych, tak rzec by można osamotnionych”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Dobrze jest znać proroków w swoim Kościele. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów”. Mk 3, 21

„Unikaj w milczeniu, z prostotą dziecka, każdego, który jest złośliwie względem ciebie usposobiony i nie miej doń najmniejszego żalu, ani urazy”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Nawet bliscy Jezusa mówili, że odszedł od zmysłów. Jak chcesz się zaangażować na maxa - to możesz być wysłany do psychiatry. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia”. Iz  61, 9 b - 10

„Idź do Niego osamotniony, ze wszystkiego wyzuty, a On cię Sobą oblecze, i to ci da, o czym sam zamarzyć nie potrafisz”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Kiedy człowiek jest przyodziany w szaty zbawienia - jest szczęśliwy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”. 1 J 4, 10 b

„Prawdziwa wolność na tym polega: aby się do niczego nie przywiązywać, od niczego nie być zależnym, o niczym nie uprzedzać się”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Nie ma szans na miłość, w której my ukochaliśmy pierwsi Boga - On nas w tym wyprzedził. ks. Rafał Jarosiewicz

”Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu”. 2 Tm 2, 8 – 10

„Z nieograniczoną nadzieją i z najwyższym utęsknieniem wyglądaj przyjścia twego Pana”. św. Piotra z Alkantary

Ps. Znosić niedolę dla Ewangelii - to mieć doświadczenie św. Pawła. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?” Mk 12, 24

„Nie to masz czynić, co tobie się spodoba, lecz niech Bóg w tobie to uczyni, co Jemu się podoba”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Rozumienie Pisma Świętego i mocy Bożej wyprowadza nas z błędu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego”. Mk 12, 17

„Ty nie chciej w duszy swej nic szczepić, ani zasiewać, ale się o to staraj, by ta rola była dobrze oczyszczoną i uprawioną, a Bóg ją zasieje w porze właściwej”. św. Piotr Alkantary

Ps. Jezus nie boi się wypowiadać na temat podatków i kasy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał”. Mk 12, 1 b

„Czekaj aż cię Sam Bóg na swego robotnika powoła; siedź, jakby święcie próżnując w zupełnym oderwaniu serca, dopóki cię do Swej winnicy nie najmie”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Czasami oddać w dzierżawę - to po Bożemu. ks. Rafał Jarosiewicz

”On im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze?” Mk 2, 25

„Wszystko czyń z prostotą, w czystej intencji, w tym jedynie celu, żebyś się Bogu podobał”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Niektórzy zachowują się, jakby nigdy nie czytali tego, co zrobił Dawid. ks. Rafał Jarosiewicz

”Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”. Hbr 4, 12

„Nie idź nigdy za własną wolą, za własnym zdaniem, za własną skłonnością, bo to jest szukaniem własnej zguby”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Prawidłowego osądu myśli i pragnień serca może dokonać tylko Słowo Boże. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 6 z 39
Top