SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (780)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Bracia: Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie”. 2 Kor 9, 6

„Życie ludzkie i życie narodu jest jak gleba: gdy wrzuca się w nią plewy, zbiera się chwasty,

a gdy wrzuca się ziarno prawdy, miłości, poszanowania ludzkiej godności, zbiera się plon i to plon obfity”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Hojne zbieranie zależne jest od tego, jak siejemy. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca. Król pragnie twego piękna, on twoim panem, oddaj mu pokłon”. Ps 45, 11 - 12

„Z Bogiem łączy nas miłość, której źródłem jest serce”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Bóg nie chce zguby żadnego człowieka. On kocha i nieustannie to pokazuje. ks. Rafał Jarosiewicz

”A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem”. Mt 15, 22 – 23 a

„Zachować godność człowieka, godność dziecka Bożego, to żyć bez zakłamania. Obyś był zimny albo gorący!” bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Czasem, gdy Jezus milczy - to wcale nie oznacza, że nie słucha. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie”. Mt 14, 29 b - 30

„Choćbyś po ludzku przegrał całkowicie, choćbyś zatracił swoją godność i całkiem się zaprzedał, jeszcze masz czas. Zbierz się, ogarnij, dźwignij. Zacznij od nowa!” bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Kiedy tracisz grunt pod nogami - nie bój się, jak Piotr, krzyknąć do Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

”Najmilsi: Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości”. 2 P 1, 16

„W każdym człowieku jest ślad Boga. Zobacz, bracie, czy nie zamazałeś go w sobie zbyt mocno”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Świadectwo jest szczególnie ważne w głoszeniu Chrystusa. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Bracia: To mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem”. Ef 4, 17

„Wolność jest nam przez Boga nie tylko dana, ale jednocześnie zadana, tak też jest i z godnością człowieka. Jest nam ona zadana na całe życie”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Święty Paweł na różne sposoby próbuje dotrzeć do swoich słuchaczy – także przez zaklinanie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi słowami: Jeremiasz zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu...” Jr 26, 11

„Zachować godność człowieka to pozostać wewnętrznie wolnym nawet przy zewnętrznym zniewoleniu”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Nie wszystkie proroctwa musza się podobać tym, którzy ich słuchają. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Liczniejsi od włosów na mej głowie są ci, którzy mnie nienawidzą bez powodu. Silni są moi prześladowcy, wrogowie zakłamani, czy mam oddać to, czego nie zabrałem?” Ps 69, 5

„Lepiej jest cierpieć z gorliwości o sprawy Boże niż uzyskać pochwałę roztropności od nieprzyjaciół Boga i Kościoła”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Idąc za Bogiem musisz mieć świadomość, że będą tacy którzy będą nienawidzić cię tylko dlatego, że wierzysz. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, który zbawić nie może. Gdy duch go opuści, znowu w proch się obraca i przepadają wszystkie jego zamiary”. Ps 146, 3 - 4

„Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. Zachować godność to być sobą, w każdej sytuacji życiowej”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Ufność, która ma być przez nas złożona - ma być złożona w Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”. Mt 13, 45 - 46

„Dzisiaj przyznanie się w pracy czy środowisku do Chrystusa wymaga często więcej odwagi

niż przepychanie się między złoczyńcami”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Jezus w bardzo plastyczny sposób pokazuje, jak wielką wartość ma królestwo niebieskie. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 3 z 39
Top