SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (785)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy”. Syr 44, 1. 10 - 11

„Jeżeli chcecie, by wasze życie było radosne i spokojne, musicie starać się żyć w Łasce Bożej”. św. Jan Bosko

Ps. Wychwalanie mężów sławnych nieustannie robi Kościół ukazując światu świętych. ks. Rafał Jarosiewicz

”Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: Jestem w wielkim ucisku. I zalękniony wołałem: Każdy człowiek jest kłamcą”. Ps 116, 10 - 11

„Pocierp chociaż trochę dla tego Boga, który tyle wycierpiał dla ciebie”. św. Jan Bosko

Ps. Złożona w Bogu ufność daje nam szansę przetrwać najtrudniejsze chwile. ks. Rafał Jarosiewicz

„Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy”. Mi 7, 18 b - 19

„Bądź zdolny upokorzyć się w każdym działaniu jeśli ma to służyć zbawieniu dusz”. św. Jan Bosko

Ps. Bóg upodobał sobie w miłosierdziu i to powinna być dla nas jedna z przyczyn do radości. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wytrwajcie w mojej miłości; Kto trwa we mnie a ja w nim, Ten przynosi owoc obfity”. J 15, 9 b. 5 b

„Czy chcemy czy nie, jest odpowiedzialność zbiorowa”. św. Jan Bosko

Ps. Jezus nie mówi, że mamy wytrwać bez grzechu, ale że mamy wytrwać w miłości, choć On nie chce, abyśmy grzeszyli i mamy zrobić wszystko, aby nie grzeszyć. Miłość jest istotą. ks. Rafał Jarosiewicz

”Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną”. J 10, 27

„Kochaj twoje zadania, jeśli chcesz je dobrze spełniać”. św. Jan Bosko

Ps. Jeśli jesteśmy owcami Jezusa wiemy, jak za Nim iść, bo słyszymy Jego głos. ks. Rafał Jarosiewicz

”Oto mój Sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie.

Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom”. Mt 12, 18

„Kto wie, że jest kochany kocha”. św. Jan Bosko

Ps. Serce Ojca ma upodobanie w Jezusie. Tak mówi Słowo. ks. Rafał Jarosiewicz

”A mówił tak: Ach, Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem, co miłe oczom Twoim. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie”. Iz 38, 3

„Ten kto jest pokorny i kochający, będzie zawsze kochany przez wszystkich, przez Boga i przez ludzi”. św. Jan Bosko

Ps. Wypełnianie woli Bożej czasem daje doświadczenie łez. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie, przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów”. Ps 102, 17 - 18

„Jeśli chodzi o służenie tak Dobremu Ojcu jak Bogu, trzeba być gotowym poświęcić wszystko”. św. Jan Bosko

Ps. Kiedy czujesz się opuszczony - twoja modlitwa jest szczególnie miła Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Czy nie usłyszy Ten, który ucho wszczepił, Ten, który stworzył oko, nie zobaczy? Czy nie ukarze Ten, który napomina ludy, który ludzi naucza mądrości?” Ps 94, 9 - 10

„Módl się do swojego Anioła Stróża, by przyszedł cię pocieszyć i towarzyszył ci w chwili śmierci”. św. Jan Bosko

Ps. Bóg doskonale słyszy to, co mówimy i widzi to, co robimy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga. Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, radością jest całej ziemi”. Ps 48, 2 – 3 a

„By czynić dobrze trzeba mieć trochę odwagi, cierpliwie znosić wszystkie niedostatki, nie krzywdzić nigdy nikogo i zawsze kochać”. św. Jan Bosko

Ps. Wielkość Boga jest niezmierzona. On naprawdę panuje nad światem. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 4 z 40
Top