SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1381)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia”. Ps 34, 19 - 20
”Chrystus dlatego znosił ubóstwo, byśmy byli bogatymi; dlatego cierpiał wielkie męki, by nas nakłonić do proszenia”. św. Jan Chryzostom
Ps. Pokora – bardzo umiłowana przez Pana! ks. Rafał Jarosiewicz
”Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie, rzeczy przedziwnych w krainie Chamitów, zdumiewających nad Morzem Czerwonym”. Ps 106, 21 - 22
”Skoro grzechem jest nieposłuszeństwo względem rozkazów Chrystusa, niemniej jest grzechem niedowierzanie tym rozkazom”. św. Jan Chryzostom
Ps. Zapominanie o wielkich dziełach Boga jest dokładnie odwrotnym działaniem, co do Jego prośby, których dał człowiekowi: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. ks. Rafał Jarosiewicz
”Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”. Łk 1, 30 b - 31
”Gdy słyszysz, że Syn Boży jest synem Dawida i Abrahama, nie miej wątpliwości, że także i ty, syn Adama, będziesz synem Bożym”. św. Jan Chryzostom
Ps. Kiedy człowiek ma osobiste spotkanie z Bogiem, to Pan, podobnie, jak w życiu Maryi, bardzo często nie przemawia wprost, lecz przez pośrednika. ks. Rafał Jarosiewicz
”Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach. Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza”. Ps 46, 2 - 3
”Gdy się krzyżem żegnać będziesz, zlęknie się ciebie szatan, widząc tę włócznię, którą został przebodzony”. św. Jan Chryzostom
Ps. Choć Bóg jest dla nas największym źródłem łask, to paradoksalnie najmniej się do Niego zwracamy. ks. Rafał Jarosiewicz
”Tak mówi Pan: Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą”. Iz 65, 17
”Krzyż jest głową, krzyż źródłem zbawienia naszego, krzyż początkiem wszelkiego dobra. On nas poniżonych wywyższył. On nas zaliczył w poczet synów i córek Bożych”. św. Jan Chryzostom
Ps. Bóg, jako Stwórca, z miłości do człowieka objawia mu najważniejsze plany, jakie ma względem jego. ks. Rafał Jarosiewicz
”A Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi”. J 9, 39
”Zaiste, bogactwo czyni ludzi nierozumnymi i szalonymi”. św. Jan Chryzostom
Ps. Pan Jezus, przychodząc na świat, zna dokładnie swoją misję i w szczegółach ją realizuje. ks. Rafał Jarosiewicz
”Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego”. Ps 51, 3 - 4
”Zgrzeszyć to rzecz ludzka; lecz upierać się w grzechu, to już nie ludzka, ale zgoła diabelska”. św. Jan Chryzostom
Ps. Wołanie do Boga, wobec swojej grzeszności, to najlepsze, co może uczynić człowiek pragnący przemiany. ks. Rafał Jarosiewicz
”Uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich”. Oz 14, 5
”Nie ma innej przyczyny smutku, jak tylko grzech”. św. Jan Chryzostom
Ps. Gniew Pana odwraca się od Jego stworzenia, gdy stworzenie zwraca się do Stworzyciela. ks. Rafał Jarosiewicz
”Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, będą Ciebie wychwalali na wieki”. Ps 84, 5
”Prawdziwy chrześcijanin lepiej daje się poznać w ubóstwie niż w dostatkach”. św. Jan Chryzostom
Ps. Odkrycie, gdzie Bóg znajduje swój dom, pozwalające zidentyfikować Go w naszym wnętrzu, daje nam możliwość autentycznego wychwalania Boga, w każdym miejscu i w każdym czasie. ks. Rafał Jarosiewicz
”A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców”. Pwt 4, 1
”Nie ma nic cenniejszego od duszy. Wiedzą o tym nawet ci, którzy doszli do krańcowego zaślepienia”. św. Jan Chryzostom
Ps. Od przestrzegania Bożej nauki Pan uzależnia przyjęcie lub odrzucenie błogosławieństwa. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 4 z 70

Top