SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1173)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Dworzanin zapytał Filipa: Proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? A Filip wychodząc z tego tekstu Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie”. Dz 8, 34 - 35

„Gdy dusza człowieka otwarta jest na Boga, jego umysł z radością kieruje się ku Niemu, lecz gdy dusza dotknięta grzechem choruje, wtedy i umysł jest jakby dotknięty tą chorobą”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Każdy moment jest dobry, by głosić Ewangelię. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?” Rz 8, 31 b - 32

„Szczęśliwy ten, którego Bóg podtrzymuje we wszystkich jego sprawach, ponieważ nigdy nie oszuka go diabeł”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Bóg chce darować nam grzechy, jeśli do Niego w pokorze przychodzimy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię”. Ps 31, 3 c d - 4

„Gdy Bóg wybiera kogoś, nakładając na niego brzemię cięższe niż u innych, niech ten, tak jak potrafi, pokornie przyjmie ów ciężar. Wówczas to doświadczenie stanie się miejscem jego uświęcenia”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Kiedy modlimy się o łaskę prowadzenia w naszym życiu przez Boga, już tym oddajemy Mu chwałę. ks. Rafał Jarosiewicz

„Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?” J 14, 8 – 9 a

„Miej oczy zawsze zwrócone w stronę sprawiedliwości i prawdy, bądź czujny, aby nie uwikłać się w zgiełk tego świata”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Jezus bardzo jasno pokazuje, że objawia się w Nim Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz

”Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze”. J 21, 7

„Narzuć sobie dyscyplinę i żyj według zasad danych nam przez Chrystusa. Badaj swe pragnienia i emocje w świetle Bożych Przykazań”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Kiedy człowiek doświadcza Boga, czasem zachowuje się w sposób irracjonalny – „ubiera się, by się rzucić w morze”. ks. Rafał Jarosiewicz

”On zaś rzekł do nich: To Ja jestem, nie bójcie się. Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali”. J 6, 20 - 21

„Spodobało się Bogu postawić cię w miejscu, w którym obecnie się znajdujesz”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Spotkanie z Jezusem często przekracza nasze możliwości poznawcze. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni”. Ap 11, 19 a

„Niekiedy Bóg doświadcza nasze ciało wieloma cierpieniami, wówczas o tyle stajemy się wewnętrznie mocniejsi, im silniejsze jest nasze oczekiwanie na nadejście Jego łaski”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Dzięki Duchowi Świętemu możemy widzieć rzeczy przyszłe. ks. Rafał Jarosiewicz

„Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży”. J 3, 36

„Podążaj prostą drogą, rozpogódź swojego ducha, bądź czujny, szukaj mnie, a będziesz żył [mówi Pan Bóg]”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Wiara w Syna Człowieczego daje nadzieję. ks. Rafał Jarosiewicz

„Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”. J 3, 21

„Otwórz swoje serce, nie bądź ospały, ale uważny, zwracaj swą uwagę na Boga, a łaska Boża oświeci cię”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Spełnianie wymagań Prawdy – Jezusa sprawia, że jaśniejemy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę”. Dz 4, 32 - 33

„Trzeba rozbudzać gorliwość”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

Ps. Świadectwo o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, szczególnie przebija się przez karty Pisma Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz

Top