SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1385)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności”. Ps 24, 3 – 4 b
”O, Boże, Ty sam powiedziałeś, że po owocu poznaje się drzewo! Po wstrętnych rozmowach poznaje się wiec duchową zgniliznę człowieka”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Człowieka czystego serca szczególnie dostrzega Pan Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz
„Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Raduje się w Nim nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu”. Ps 33, 20 - 21
”Boże, ilu chrześcijan żyje całkiem jak poganie, a mimo to uważa, że są dobrymi chrześcijanami”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Mieć przygotowaną duszę na spotkanie z Panem – to jeden z największych darów, jaki możemy sobie zafundować, a jednocześnie nim się cieszyć. ks. Rafał Jarosiewicz
”Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze! Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”. Iz 7, 10 - 12
”Nieszczęsna pycha ogarnia starych i młodych, bogatych i ubogich”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Achaz, mimo prośby Boga, by prosił dla siebie o znak, skończył „niezbyt pozytywnie”. Wobec tego warto prosić Boga, by pokazał, co mamy robić, kiedy mamy wątpliwości. ks. Rafał Jarosiewicz
”Odpowiedział mu Anioł: ... A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie”. Łk 1, 20
„Chcielibyście, żeby wasze dzieci były szczęśliwe i roztropne? Jeżeli tak, to dawajcie im przykład ofiarności i miłości do biednych, a wtedy Bóg na pewno będzie im błogosławił”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Słowo Boga zawsze spełnia się w czasie, który jest dobry dla Niego. ks. Rafał Jarosiewicz
”Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego”. Mt 1, 18
”Kochamy Boga naprawdę wtedy, kiedy staramy się Mu podobać we wszystkim, co robimy”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Duch Święty, w wielu momentach, przychodzi i zaskakuje, co wprawia wielu nawet w zadziwienie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń”. Mt 1, 17
”Miłość podtrzymuje i ożywia wiarę, bez czynnej miłości wiara jest martwa”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Czasem trudno nam zrozumieć liczby i nazwy podane w Biblii. Dla Boga to wszystko, o czym czytamy jest ważne, skoro dał nam to w swoim Słowie. ks. Rafał Jarosiewicz
„Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: Jakim prawem to czynisz? i kto Ci dał tę władzę?” Mt 21, 23
„Choćby zazdrośnik odebrał bliźniemu jego talenty, mądrość, majątek, poważanie - czy przyjdzie mu coś z tego? Czy sam coś na tym zyska? Kto mu przeszkadza samemu też być szanowanym, bogatym, mądrym?” św. Jan Maria Vianney
Ps. Jezus wielokrotnie staje przed trudnymi pytaniami, jednak na niektóre z nich zadający je nie otrzymują odpowiedzi. ks. Rafał Jarosiewicz
„Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto Sędzia stoi przed drzwiami”. Jk 5, 9
„Zazdrośnicy truciznę swoich języków rozlewają wszędzie; nawet najbardziej doskonałe uczynki i cnoty bliźnich poddadzą krytyce i bezceremonialnym ocenom”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Wezwania wynikające ze Słowa Boga są ogromnie proste w zrozumieniu, a trudniejsze w zastosowaniu. ks. Rafał Jarosiewicz
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. Łk 3, 4 c. 6
„Człowiek pyszny nie znosi nagany – co by nie powiedział czy nie zrobił, musi być dobre”. św. Jan Maria Vianney
Ps. „Przygotowanie dróg dla Boga” i „prostowanie ścieżek” daje nam szansę na doświadczenie Jego mocy. ks. Rafał Jarosiewicz
”O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się pokój twój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale”. Iz 48, 18
”Gdybym mógł przedstawić wam dokładnie, jak czarnym i wstrętnym występkiem jest grzech nieczystości, to może staranniej byście go unikali i większy czulibyście do niego wstręt”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Pan Bóg przez swoje Słowo zapewnia obietnice, które wynikają z przyjęcia tego, o co nas prosi. ks. Rafał Jarosiewicz

Top