SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2759)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami”. (Rz 12, 5)
„Kiedy Pan Bóg przykraca nam cugli, bezpośrednio lub pośrednio, czyni to zawsze jako Ojciec, z nieskończoną dobrocią. Starajmy się zrozumieć tę rękę ojcowską, która z nieskończoną miłością troszczy się o nas”. św. Leopold Mandić (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jedno ciało, a tak często my zachowujemy się względem siebie w taki sposób, jakbyśmy grali w przeciwnych drużynach. ks. Rafał Jarosiewicz
„Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. (Łk 14, 13 - 14)
„Bóg udziela ci otwartości serca i zapału woli, ale nie żąda od ciebie rygorów i umartwień, jakie wymaga od innych swoich sług”. św. Leopold Mandić (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Naprawdę trudno jest wielu uwierzyć, że Bóg wszystko, co czynimy widzi, i dla Niego jest to ważne wobec naszego przyszłego życia. ks. Rafał Jarosiewicz
„Izraelu, złóż w Panu nadzieję odtąd i aż na wieki!” (Ps 131, 3)
„Wydaje mi się, że Bóg sam utrzymuje we mnie żywe wspomnienie swojej obecności”. bł. Laura Vicuna (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Wezwanie do składania nadziei w Panu to wezwanie skierowane do każdego człowieka, i Jezus przypomina, że każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. ks. Rafał Jarosiewicz
„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. (Łk 14, 11)
„Gdziekolwiek się znajduję, w szkole na przerwie, czy gdziekolwiek indziej, myśl o Bogu mi towarzyszy, pomaga mi i pociesza”. bł. Laura Vicuna (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Uniżenie to nie jest droga, którą kocha świat, ale Bóg do tej drogi przykłada konkretne łaski. ks. Rafał Jarosiewicz
„Podobają się Panu ci, którzy się Go boją, którzy wyczekują Jego łaski”. (Ps 147, 11)
„Dzięki swej tajemniczej Boskości Bóg jest Ojcem, ale czułość jaką ma wobec nas, sprawia, że staje się On Matką”. św. Klemens Aleksandryjski (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Wyczekiwanie łaski bardzo wiąże się z nabyciem cierpliwości, o co dzisiaj tak bardzo trudno. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha”. (Łk 23, 46)
„Bóg jest pośród nas, my jesteśmy pośród Niego. Gdziekolwiek się znajdujemy, On nas widzi. W pracy, przy stole, w czasie modlitwy On pozostaje z nami w kontakcie”. św. Klaudiusz La Colombiere (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus z wysokości krzyża potwierdził całą swoją misję, umierając za zbawienie świata. ks. Rafał Jarosiewicz
„Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”. (Mt 5, 12 a)
„Bóg nas kochał, nie będąc kochany; miłość Jego jest z łaski, nasza jest długiem, albowiem jesteśmy obowiązani Go miłować”. św. Katarzyna ze Sieny (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Bogu naprawdę zależy na doprowadzeniu nas do nieba. ks. Rafał Jarosiewicz
„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi”. (Rz 8, 14)
„Bóg jest mocą, a wszelka moc krzepiąca i cnota pochodzą od Niego”. św. Katarzyna ze Sieny (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Prowadzenie przez Ducha Świętego daje nam możliwość nazywania się synami Bożymi. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bo któż jest Bogiem prócz Pana? Lub któż jest Skałą prócz Boga naszego?” (Ps 18, 32)
„Wszystko to, co nie prowadzi do Boga, jest przeszkodą. Wyrwij to i odrzuć daleko”. bł. Josemaria Escriva (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Pytania, które zadają biblijni autorzy mają na celu pobudzenie do myślenia. ks. Rafał Jarosiewicz
„A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich”. (Łk 6, 19)
„Czystość intencji. Będziesz ją miał zawsze, jeżeli tylko we wszystkim będziesz się starał podobać Bogu”. bł. Josemaria Escriva (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Pomimo bardzo czytelnego znaku, że Jezus uzdrawiał wszystkich, my nawet to słowo chcemy zredukować do niektórych. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 9 z 138

Top