SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (780)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Odpowiedział Piotr i apostołowie: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. Dz 5, 29

„Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym”. św. Piotr Apostoł

Ps. Słuchanie Boga nigdy nie jest w opozycji do słuchania Kościoła, ponieważ Jezus utożsamia się z Kościołem. ks. Rafał Jarosiewicz

”Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia”. Dz 5, 19 - 20

„Głoście więc dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do swego przedziwnego światła”. św. Piotr Apostoł

Ps. Jeżeli Bóg chce czegoś dokonać, to przed tym nie zatrzyma Go nic. ks. Rafał Jarosiewicz

”Tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabas, to znaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów”. Dz 4, 36 - 37

„Jego boska moc obdarowała nas wszystkich”. św. Piotr Apostoł

Ps. Niektórych Bóg powołuje do całkowitego ubóstwa ze względu na Niego. ks. Rafał Jarosiewicz

”Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Łk 1, 37

„Radujcie się, choć teraz musicie doznać smutku z powodu różnorodnych doświadczeń”. św. Piotr Apostoł

Ps. Jeżeli ograniczamy działanie Boga, to czynimy Go tym samym nie wszechmogącym.  ks. Rafał Jarosiewicz

”Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne”. Dz 4, 32

„W całym swym postępowaniu stańcie się świętymi na wzór Świętego, który was powołał”. św. Piotr Apostoł

Ps. Kiedy Duch Święty działa, a ludzie są na Niego otwarci, wtedy wszystko staje się dużo prostsze. ks. Rafał Jarosiewicz

”Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa”. Dz 4, 13

„Bądźcie gotowi i trzeźwi”. św. Piotr Apostoł

Ps. Znajomość z Jezusem zadziwia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś?, bo wiedzieli, że to jest Pan”. J 21, 12

„Gdy objawi się Jezus Chrystus, doznacie chwały”. św. Piotr Apostoł

Ps. Rozpoznanie Jezusa sprawia, że nie zadajemy zbędnych pytań. ks. Rafał Jarosiewicz

”Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Łk 24, 39

„W swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, abyśmy zerwali z grzechem i żyli sprawiedliwie”. św. Piotr Apostoł

Ps. Jezus zachęca do tego, byśmy na Niego patrzyli po Zmartwychwstaniu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Piotr powiedział: Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” Dz 3, 6

„Zostaliście uzdrowieni przez Jego rany”. św. Piotr Apostoł

Ps. Od świętego Piotra możemy się nauczyć nie tylko wolności od „srebra i złota”, ale także mówienia w imię Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Cóż mamy czynić, bracia?” Dz 2, 37

„Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego”. św. Piotr Apostoł 

Top