SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (785)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Mt 9, 12 b. 13

„Nie traktujcie jako rozrywkę dnia tego, który pozostawia potargane serce i strach przed SĄDEM BOŻYM”. św. Jan Bosko

Ps. Bóg powołuje grzeszników, bo to jest Jego metoda. ks. Rafał Jarosiewicz

”Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał i poszedł do domu”. Mt 9, 6 - 7

„Jak zrozumieć Panie, że Twoja Sprawiedliwość wypływa z Twojej Miłości i Twojego Miłosierdzia”. św. Jan Bosko

Ps. Jezus potwierdzając swoje słowa - często czyni cuda. ks. Rafał Jarosiewicz

”Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan Bóg Zastępów będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro!” Am 5, 14 – 15 a

„Strzeżcie się!” św. Jan Bosko

Ps. Mieć w nienawiści zło, a miłować dobro - to wypełniać wolę Bożą. ks. Rafał Jarosiewicz

”Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. J 20, 29

„Obojętność jest dobra we wszystkim co nie dotyczy Woli Bożej”. św. Jan Bosko

Ps. Błogosławieństwo spływa na tych, którzy nie widzieli, a podjęli decyzję wiary. ks. Rafał Jarosiewicz

”Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych”. Mt 8, 22

„Kto chce być naprawdę moim, niech pogardza rzeczami tej ziemi. Oto maksyma, którą zostawia nam Boski Zbawiciel, byśmy mieli pewność zbawienia się”. św. Jan Bosko

Ps. Pójście za Jezusem domaga się radykalizmu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było...” Mdr 1, 13 – 14 a

„Nieposłuszeństwo pozbawia specjalnej Łaski Bożej”. św. Jan Bosko

Ps. Wiele razy powtarzamy kłamstwa, że to Bóg uczynił śmierć. Niestety - jest to brak znajomości Pisma Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go”. Mt 8, 5 – 7

„Daj się od Boga przekonać, że On wszystko obróci na twoje dobro i na twoją korzyść”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Jezus na cierpienia bardzo szybko reaguje. ks. Rafał Jarosiewicz

”Najmilszy: Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem”. 2 Tm 4, 6 - 7

„Dusza spokojna wszystko spełnia z łatwością, dokładnie i wytrwale, zwalcza i usuwa wszelkie przeszkody”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Prorok Paweł z Tarsu wie, kiedy przyjdzie mu odejść z tego świata. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”. Mt 7, 21

„Upokarzaj się we wszystkich swoich sprawach, a dojdziesz do jasnego poznania”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Modlitwa musi być połączona ze spełnianiem woli Ojca. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach”. Mt 7, 15 – 16 a

„Przede wszystkim strzeż się samego siebie, jako swego największego wroga”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Owoce bardzo dużo mówią o drzewie, ale pamiętajmy że nawet na dobrym drzewie rosną czasem także powykrzywiane owoce. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 5 z 40
Top