SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1173)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Przyjmujcie w duchu łagodności wszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze”. Jk 1, 21

„Trwajcie z Bogiem w sercu, z naukami waszego ojca i mamy  w pamięci, z miłością i litością dla potrzebujących, z wiarą i z entuzjazmem, głusi na pochwały i krytykę, odporni na zazdrość, skłonni tylko do dobra”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Przyjęcie Słowa, to przyjęcie samego Boga, który w Nim przychodzi. ks. Rafał Jarosiewicz

„Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”. Mt 13, 16 - 17

„Jezu mój, Miłości! Wasza miłość czyni mnie szlachetniejszym; Wasza miłość mnie uświęca”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Bóg dobiera łaskę, komu i co objawia, ponieważ On jest Suwerenem. ks. Rafał Jarosiewicz

„Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości”. Dn 3, 52

„Co mogą zrobić ludzie? Cóż mogą przeciwstawić odwiecznym prawom życia? Oto konieczność chronienia się w Bogu”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Błogosławienie Boga to jedna z form modlitwy, która w Piśmie Świętym pojawia się dość często. ks. Rafał Jarosiewicz

„Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach”. Mt 13, 1 - 3

„Potrzeba uwieczniania w marmurze i brązie wielkich postaci, które odeszły, oraz czczenie ich dzieł, dowodzi, że myśl i duch ludzki są nieśmiertelne”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Jezus nie wszystko mówi wprost, wiele rzeczy tłumaczy bardzo symbolicznie, w obrazach i w przypowieściach. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”. J 15, 7 - 8

„A jeśli prawda wiąże się z prześladowaniem, przyjmij je, a jeśli z cierpieniem, znoś je”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Obfity owoc – jeden z warunków stawania się prawdziwym uczniem Chrystusa. ks. Rafał Jarosiewicz

„Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami”. Ps 63, 5 - 6

„Kiedy Pan Bóg przychodzi do naszego serca w Komunii Świętej, daje nam pokój, akceptację, odwagę i nadzieję”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Cudownie byłoby odchodząc z tego świata wypowiedzieć słowa: Panie, przez całe życie Cię wielbiłem. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół”. Kol 1, 24

„Dochodząc do wielkiego umiłowania Pana, pragnie się i miłuje cierpienia”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Cierpienie przeżywane z Chrystusem ma ogromną wartość. ks. Rafał Jarosiewicz

„Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście Jego dzieła wśród narodów. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego”. Ps 105, 1. 5
„Załamywać się oznacza usprawiedliwiać powody, jakie inni przedkładają, by narzucić nam jakąś pozycję zamiast innej”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Wzywanie i sławienie Pana należy do podstawy oddawania Mu chwały. ks. Rafał Jarosiewicz

„Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”. Ps 116, 12 - 13

„Zaprawdę, zaprawdę jarzmo Pana jest lekkie i słodkie”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Bogu trudno odpowiedzieć na Jego hojność, ale najmniejszy gest miłości On dostrzega. ks. Rafał Jarosiewicz

„W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Mt 11, 28

„Wszelki czar życia przemija. Pozostaje tylko wieczna miłość, przyczyna każdego dobrego dzieła, miłość, która nas przeżywa, ponieważ miłość to Bóg!” św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Jezus nie wyznacza, ze względu na przynależność, pozycję, wykształcenie, kogo chciałby pocieszyć – zaprasza wszystkich. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Strona 5 z 59
Top