SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1465)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Mk 8, 32 b - 33
”Cierpienie z miłości ku Bogu rodzi szczęście, które się objawia w nieustannej pogodzie ducha i stałym uśmiechu na ustach, choćby oczy były pełne łez”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Jezus, w niektórych sytuacjach, jest gotowy zgromić najbliższych, aby ukazać im różnice pomiędzy myśleniem ludzkim, a Bożym. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje, nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw”. Jk 1, 26
”Moja polityka to miłość Boga i Ojczyzny”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Powściąganie języka jest jednym ze znaków prawdziwej pobożności. ks. Rafał Jarosiewicz
”Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie: gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują”. Jk 1, 12
”Miłość krzyża się nie lęka, bo wie że krzyż nas ściśle łączy z Chrystusem”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Bóg dopuszczając pokusę, daje nam jednocześnie obietnicę łaski, która przychodzi, gdy się jej oprzemy. ks. Rafał Jarosiewicz
”Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia.
Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość”. Jk 1, 2 - 3
”Kto miłuje, ciężaru nie czuje, a gdy go czuje, to go miłuje”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Bardzo trudno w życiu nam poznać, że spadające na nas doświadczenia, to jest coś dla nas pozytywnego. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane”. Syr 15, 15 - 17
”Gromadź sobie skarby miłości – zabierzesz je z sobą do nieba”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Bóg chce dawać człowiekowi swoje dary, ale to od człowieka zależy na ile z nich się otworzy i przyjmie je. ks. Rafał Jarosiewicz
”Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Mt 4, 4 b
”Im ważniejszy obowiązek do wykonania, tym goręcej powinniśmy się do niego przygotować modlitwą, tym usilniej musimy ściągnąć przy pomocy modlitwy błogosławieństwo Boże”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Gdy człowiek potrafi żyć Słowem Bożym ma „dodatkowe środki do życia”. ks. Rafał Jarosiewicz
”Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki”. Ps 117, 1 - 2
”Dziś potrzeba nam dusz modlących się za tych, którzy się nie modlą”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Wezwanie do uwielbienia Boga daje nam samo Słowo, abyśmy potrafili wejść w głęboką relację z Nim. ks. Rafał Jarosiewicz
”Kiedy Salomon się zestarzał, żony zwróciły jego serce ku cudzym bogom i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida”. 1 Krl 11, 4
”Najlepsze lekarstwo na nerwy to nie buteleczki z miksturami. Lekarstwo na nerwy najskuteczniejsze to wyrobienie w sobie ducha ofiary”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Słowo Boże jasno nam tłumaczy, jak ogromny wpływ na człowieka może mieć drugi człowiek, sprawiając nawet to, ze jego serce staje się mniej szczere wobec Pana. ks. Rafał Jarosiewicz
”Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota”. Mk 7, 20 - 22
”W pracy wewnętrznej nie ma wakacji”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Jezus, wskazując prawdziwe źródło nieczystości, jasno pokazuje iż ona nie ma swojego źródła na zewnątrz, lecz odwrotnie – w sercu człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
”Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi...” 1 Krl 8, 22 – 23 a
”Ufność w pomoc Jezusa nie powinna nas czynić leniwymi”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Salomon, jako jeden z najmądrzejszych Bożych mężów przez wieki uczy nas prawdziwej Bożej bojaźni. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 10 z 74

Top