SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (785)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi. Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, Panie?” Mt 26, 21 - 22

„Jeśli czujesz oschłość duchową, czy przyczyną tego nie jest brak ducha umartwienia? Miłość wzrasta w próbie ofiary”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Jezus z ogromną precyzją przygotowuje uczniów na trudne chwile, które ich czekają. ks. Rafał Jarosiewicz

”Powiedział Mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie”. J 13, 37

„Misjonarka to człowiek miłości, a miłość wzrasta w próbie ofiary”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Jezus nie do wszystkich tajemnic od razu dopuszcza Piotra. ks. Rafał Jarosiewicz

„Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa”. J 12, 10 - 11

„Często myśleć o śmierci. Każdy krok w życiu jest krokiem ku śmierci”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Żydzi często knuli spiski przeciw Jezusowi. Wszystkie podszyte były lękiem. ks. Rafał Jarosiewicz

„Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam”. Iz 50, 6 - 7

„Ćwiczyć się w umartwieniu”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. W proroctwie Izajasza o cierpiącym słudze Jahwe możemy wyczytać to, czego nie zapisano w Ewangelii. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego”. J 11, 45

„Przypominać sobie, że w życiu misjonarki wszystko może służyć jej pracy apostolskiej”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Cuda, których dokonuje Jezus wzmacniają wiarę. ks. Rafał Jarosiewicz

”Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”. J 10, 33

„Naprzód sam siebie w pokoju zachowaj, a wtedy będziesz mógł drugich uspokajać”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Żydzi nie uznawali bóstwa w Jezusie i im się to nie mieściło w głowie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Rozważajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego”. Ps 105, 4 - 5

„Idźcie i miłością swoją rozpalajcie świat. Spalajcie się dla sprawy Jezusa”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Pamięć o Bożych dziełach jest także oddawaniem Mu chwały. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. J 8, 31 - 32

„Żyjmy tym pokojem, jaki Pan Jezus nam ofiaruje w święto Zmartwychwstania”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Prawda, którą daje Jezus daje całkowitą wolność. ks. Rafał Jarosiewicz

”I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”. Lb 21, 5

„Innym warunkiem zdobycia optymizmu i bezgranicznej ufności w Bogu to odrywanie się od doczesności i bezustanne zwracanie myśli i pragnień ku niebu”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Szemranie zawsze prowadzi do utraty ufności, że Bóg wie co robi. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary”. Rz 4, 13

„Panie Jezu, uczyń ze mną, co Ci się podoba, teraz i w wieczności”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Usprawiedliwienie z wiary nie oznacza nie czynienia dobrych uczynków. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 10 z 40
Top