Kurs Biblijny: Bóg radzi (776)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Do niektórych spraw w modlitwie potrzebujemy przystąpić kilka razy – podobnie, jak Jezus Mt 26, 42 „Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!”

Jezus daje receptę, jak nie ulegać pokusie – czuwanie i modlitwa Mt 26, 41 „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”.

Jezusowe wezwanie do czuwania jednej godziny do dziś czyni rewolucję w świecie, aby nauczyć się „tracić czas” z Panem Mt 26, 40 „Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?”

Przyjmowania woli Bożej możemy nauczyć się od Jezusa na modlitwie Mt 26, 39 „I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty”.

Czuwanie z Jezusem zakłada „trochę” wysiłku Mt 26, 38 „Wtedy rzekł do nich: Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!”

Jezus nie wszystkim pokazuje wszystko. Nie bądź zazdrosny, że do czegoś nie zostałeś wybrany Mt 26, 37 „Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę”.

Chcesz być podobny do Jezusa? Niech inni widzą cię na modlitwie Mt 26, 36 „Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił”.

Jedenastu na dwunastu uczniów Pana Jezusa zdradziło Go – w której jesteś grupie? Mt 26, 35 „Na to Piotr: Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie”.

Bóg posługuje się czasem nawet „kogutem” Mt 26, 34 „Jezus mu rzekł: Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz”.

Słowa: nigdy, zawsze i wszędzie - zarezerwowane są dla Pana Boga – pamiętaj o tym Mt 26, 33 „Odpowiedział Mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię”.

Strona 6 z 39
Top