Kurs Biblijny: Bóg radzi (1163)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Jezus do pójścia za Nim przywiązuje ogromne obietnice. Mk 10, 29 – 30 „Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”.

W pójściu za Jezusem wielokrotnie jesteśmy zaproszeni do tego, aby opuścić wszystko, by iść za Mistrzem. Mk 10, 28 „Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”.

Jeżeli Bóg jest Bogiem, to może wszystko. Mk 10, 27 „Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.

Czasem odpowiedzi dawane przez Jezusa rodzą w uczniach kolejne pytania. Mk 10, 26 „A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić?”

Jezus wykorzystuje codzienne sytuacje, aby pomóc odkryć rzeczywistość duchową swoim uczniom. Mk 10, 25 „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”.

Ufność nie może być złożona w bogactwach. Mk 10, 24 „Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność”.

 

Jezus nie zostawia uczniów bez zrozumienia sytuacji, która się wydarzyła. Mk 10, 23 „Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”.

Odpowiedzi Jezusa czasem mogą doprowadzić do smutku. Mk 10, 22 „Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości”.

Wymagania Jezusa nie są zbyt duże, o ile nie polegamy na samych sobie. Mk 10, 21 „Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!”

Kiedy wchodzimy w dialog z Jezusem, On chce nam pokazywać więcej. Mk 10, 20 „On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”.

Strona 6 z 59
Top