Kurs Biblijny: Bóg radzi (1371)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Od Maryi możemy się uczyć zachowywania Bożych tajemnic, ale i rozważania ich w swoim życiu Łk 2, 19 „Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”.
Zadziwienie jest elementem przychodzenia Boga do nas, i jest jednym ze znaków, po którym możemy Go rozpoznać Łk 2, 18 „A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali”.
Doświadczenie Boga bardzo często prowadzi do pragnienia dzielenia się Nim ze wszystkimi Łk 2, 17 „Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu”.
Gdy coś pochodzi od Boga, jest potwierdzone konkretnym owocem Łk 2, 16 „Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”.
Kiedy Bóg prawdziwie wkracza w życie człowieka, ten nie może pozostać na tym samym miejscu Łk 2, 15 „Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”.
Aniołowie nie mogli być nieobecni przy narodzinach Chrystusa Łk 2, 13 – 14 „I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.
Anioły, kiedy przekazują prawdę, mówią o rzeczach, o których jeszcze nie wiedzą ci, do których są posłani Łk 2, 12 „A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.
Anioły w historii zbawienia zawsze mają ogromną misję do odegrania Łk 2, 10 – 11 „Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”.
Kiedy Bóg przychodzi ze swoim orędziem, to czasem jest trochę strachu Łk 2, 8 – 9 „W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli”.
Bóg, planując scenerię narodzenia swojego Syna, doskonale wiedział, jak przemówić do serca człowieka Łk 2, 7 „Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”.
Strona 6 z 69

Top