Kurs Biblijny: Bóg radzi (1163)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Podstęp nieustannie towarzyszy niszczeniu dzieł Bożych Mk 14, 1 – 2 „Za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników. Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Jezusa podstępnie ująć i zabić. Lecz mówili: Tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem”.

Słowa Jezusa wypowiedziane do uczniów, wypowiedziane są do ludzi na wszystkie wieki Mk 13, 34 – 37 „Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!”

Czuwanie wpisane jest w życie chrześcijanina Mk 13, 33 „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie”.

Jezus, pokazując ukrytą datę końca, wskazuje na rangę tego, co ma się stać Mk 13, 32 „Lecz  o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

Jezus kładzie swój autorytet wobec wszystkiego, co przekazuje uczniom Mk 13, 31 „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”.

Jezus, mówiąc o przemijaniu pokolenia, zapowiada zburzenie Jerozolimy w roku 70 Mk 13, 30 „Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie”.

Znaki, które daje Bóg człowiekowi nie maja go przestraszyć, ale pomóc przygotować się na czasy ostateczne Mk 13, 29 „Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach”.

Jezus, ucząc nas, chce abyśmy przez podobieństwo wyciągali wnioski Mk 13, 28 „A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato”.

W czasach ostatecznych Jezus pośle swoich aniołów Mk 13, 27 „Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba”.

Czasom ostatecznym będą towarzyszyły zjawiska atmosferyczne Mk 13, 24 – 26 „W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą”.

Strona 2 z 59
Top