Kurs Biblijny: Bóg radzi (1276)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Kiedy robisz to, o co Bóg cię prosi, to uwielbienie samo płynie z twego serca Łk 1, 67 – 79 „Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze – na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju”.

Znaki objawiającego się Boga same w sobie stają się wzywającą do refleksji katechezą Łk 1, 66 „A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim”.

Wielkie dzieła Boże na niektórych działają tak, że powodują strach Łk 1, 65 „I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło”.

Zrobienie tego, o co prosi Bóg otwiera nas na kolejne doświadczenia Jego mocy Łk 1, 64 „A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga”.

Kiedy Bóg wzywa do konkretnych zadań, daje też możliwość wypełnienia ich Łk 1, 63 „On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili”.

Człowiek uczy się nowych rzeczy, kiedy jest postawiony w nowych sytuacjach Łk 1, 62 „Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać”.

Kiedy Bóg wkracza w życie człowieka, ten jest w stanie zmienić wszystko na Jego słowo Łk 1, 60 – 61 „Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”.

 Zachariasz i Elżbieta, kochając Pana Boga, doskonale pragnęli wypełnić Jego wolę Łk 1, 59 „Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza”.

Wypełnione proroctwo, szczególnie to pokazujące chwałę Bożą, rodzi radość Łk 1, 58 „Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem”.

Proroctwa realizują się w różnym czasie – niektóre po dziewięciu miesiącach Łk 1, 57 „Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna”.

Strona 2 z 64
Top