Kurs Biblijny: Bóg radzi (1376)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Śmierć Jezusa pokazała, że nawet Piłat miał z nią związane oczekiwania Mk 15, 44 „Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł”.

Aby poprosić o ciało Jezusa, i dzisiaj trzeba mieć odwagę Mk 15, 42 – 43 „Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa”.

To, co uczyniono z Jezusem podczas Jego męki przyprawiało o ból, szczególnie Jego najbliższych Mk 15, 40 „Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego Józefa, i Salome”.

Znaki, które dzieją się przy śmierci Jezusa – one pokazują kim On jest Mk 15, 39 „Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym”.

Nawet w ostatnich chwilach swojego życia Jezus wypowiada symboliczne słowa i dzieją się symboliczne czynności Mk 15, 37 – 38 „Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół”.

Niezrozumienie misji Jezusa było do samego momentu skonania Mk 15, 36 „Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża”.

15:00 to szczególna godzina – godzina śmierci Jezusa Mk 15, 34 – 35 „O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachtani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza”.

Podczas męki Jezusa ciemności opanowały ziemię od godziny 12:00 do 15:00 naszego czasu Mk 15, 33 „A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej”.

Drwina, której doświadcza Jezus jest wpisana w Jego Paschę Mk 15, 31 – 32 „Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani”.

Jezus uczy nas, że nawet wisząc na drzewie krzyża, cierpienie może być dokładane przez innych Mk 15, 29 – 30 „Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!”

Strona 10 z 69

Top