Kurs Biblijny: Bóg radzi (776)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Jezus, który nic złego nie uczynił jest traktowany na równi ze złoczyńcami. Pamiętaj o tym Mt 27, 38 „Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie”.

 

Oprawcy Jezusa sami stali się prorokami tego, co umieścili na krzyżu Mt 27, 37 „A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, Król Żydowski”.

 

Cena szaty Jezusa wymagała rzucenia losów Mt 27, 35 – 36 „Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali”.

Jezus wie, czego chce – uczmy się tego od Niego Mt 27, 33 – 34 „Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić”.

Czasem człowiek nie ma świadomości czyj krzyż niesie – tak jak Szymon Mt 27, 32 „Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego”.

Ci, którzy skazują doskonale znają procedurę i wiedzą, co mają robić. My, jako chrześcijanie, często nie wiemy, jak mamy głosić Jezusa Mt 27, 31 „A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie”.

Jezus przechodził „każde” wyszydzenie, by pokazać, jak bardzo nas kocha Mt 27, 29 – 30 „Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, Królu Żydowski! Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie”

To, czego doświadcza Jezus od początku do końca ma wymiar proroczy Mt 27, 28 „Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny”.

Jedna decyzja pociąga za sobą bardzo wiele decyzji Mt 27, 27 „Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę”.

Brak radykalnie zajętego stanowiska często powoduje kolejne cierpienia Mt 27, 26 „Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie”.

Strona 3 z 39
Top