Kurs Biblijny: Bóg radzi (776)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Kolejne znaki związane z przyjściem Syna Człowieczego Mt 24, 37 – 39 „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłoną wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego”.

Wbrew wszystkim przepowiadaczom przyszłości i zwiastunom końca świata, tylko Bóg wie, kiedy dokładnie się to stanie Mt 24, 36 „Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec”.

Słowo Boga jest mocniejsze, niż wszechświat Mt 24, 35 „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”.

Rozpoznanie znaków czasu pomoże nam zrozumieć, jak blisko jest paruzja Mt 24, 33 – 34 „Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie”.

Bóg uczy nas rozpoznawać znaki czasu przez podobieństwo Mt 24, 32 „A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato”.

Aniołowie będą gromadzić wybranych na ucztę Baranka Mt 24, 31 „Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego”.

Bóg objawia nam, jak będą wyglądały czasy ostateczne Mt 24, 29 – 30 „Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą”.

Znaki i cuda, jak przestrzega nas Bóg, mogą się także dokonywać nie tylko w imię Jezusa, ale wtedy pochodzą od złego Mt 24, 24 „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych”.

Jezus przepowiada, że będzie taki czas, w którym wielu będzie podszywać się pod fałszywych Mesjaszy Mt 24, 23 „Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie”.

Z powodu wybranych czas boleści będzie skrócony Mt 24, 22 „Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony”.

Top