Kurs Biblijny: Bóg radzi (1163)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Jezus, by przekazać jakąś prawdę, często posługuje się przykładami Mk 12, 1 a „I zaczął im mówić w przypowieściach”.

Kiedy człowiek nie chce podejmować konfrontacji z samym sobą, Jezus także nie odpowiada mu na pytania Mk 11, 33 „Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. Jezus im rzekł: Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię”.

Jezus często doprowadza człowieka do konfrontacji z samym sobą Mk 11, 31 – 32 „Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy: Od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka”.

Od Jezusa możemy się nauczyć, że mamy prawo odpowiadać na pytania pytaniami Mk 11, 29 – 30 „Jezus id odpowiedział: Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi!”

Jezus wielokrotnie doprowadza do pytań tych, z którymi się spotyka Mk 11, 27 – 28 „Przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?”

Owocność modlitwy zależy także od przebaczenia Mk 11, 25 „A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze”.

Jezus nieustannie łączy skuteczność modlitwy z wiarą Mk 11, 24 „Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie”.

Zachęta do rozwijania wiary płynie wprost od Jezusa Mk 11, 22 – 23 „Jezus im odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie”. 

Jezus uczy nas, że wypowiadane słowo ma moc, a co siejemy, to będziemy zbierać Mk 11, 20 – 21 „Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło”. 

Jezus wie, czego chce nauczyć swoich uczniów, choć oni niekoniecznie rozumieją wszystkie posunięcia Nauczyciela Mk 11, 19 „Gdy zaś wieczór zapadał, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto”.

Strona 4 z 59
Top