Kurs Biblijny: Bóg radzi (776)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Od Jezusa możemy nauczyć się milczeć wobec oskarżeń Mt 27, 12 „A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał”.

Jezus nie broni się od świadectwa ukazującego, że jest królem żydowskim Mt 27, 11 „Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, Ja nim jestem”.

Nawet trzydzieści srebrników jest znakiem wypełnienia się proroctwa w Chrystusie Mt 27, 9 – 10 „Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę z Tego, którego oszacowali synowie Izraela. I dali je za Pole Garncarza, jak im Pan rozkazał”.

Niektóre nazwy, także biblijne, noszą wiele cierpienia i krzywdy Mt 27, 8 „Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę Pole Krwi”.

Pieniądze za ludzkie życie na szczęście zawsze będą powodowały wyrzuty sumienia Mt 27, 7 „Po odbyciu narady kupili za nie Pole Garncarza, na grzebanie cudzoziemców”.

Kiedy ma się zamknięte serce - można koncentrować się na „srebrnikach” - nie widząc osoby Mt 27, 6 „Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew”.

Zdrada Jezusa, niestety, czasem kończy się samobójstwem Mt 27, 5 „Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się”.

Wyznanie grzechów to nie wszystko, patrząc na koniec życia Judasza Mt 27, 3 – 4 „Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Lecz oni odparli: Co nas to obchodzi? To twoja sprawa”.

Jeśli tak bardzo chcesz być podobny do Jezusa - musisz mieć świadomość, że czasem będziesz „związany” Mt 27, 2 „Związawszy Go zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata”.

Będąc osobą wysoko postawioną - także można podejmować złe decyzje Mt 27, 1 „A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby Go zgładzić”.

Strona 4 z 39
Top