Kurs Biblijny: Bóg radzi (1176)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Odpowiedzi Jezusa czasem mogą doprowadzić do smutku. Mk 10, 22 „Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości”.

Wymagania Jezusa nie są zbyt duże, o ile nie polegamy na samych sobie. Mk 10, 21 „Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!”

Kiedy wchodzimy w dialog z Jezusem, On chce nam pokazywać więcej. Mk 10, 20 „On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”.

Jezus, dając odpowiedzi, startuje od najniższego poziomu wymagań. Mk 10, 19 „Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”.

Zadawanie pytań Jezusowi to wielka łaska. Mk 10, 17 – 18 „Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg”.

Błogosławieństwo to szczególny znak miłości Jezusa wobec dzieci. Mk 10, 16 „I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je”.

Patrząc, jak dzieci przyjmują Królestwo Boże, możemy się od nich sporo nauczyć. Mk 10, 15 „Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”.

Królestwo Boże, czy chcemy, czy nie, należy do dzieci. Mk 10, 14 „A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże”.

Przyprowadzanie dzieci do błogosławieństwa przez Pana Jezusa od początku było źle widziane. Mk 10, 13 „Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego”.

 

Cudzołóstwo według Jezusa ma bardzo jasne kryteria. Mk 10, 10 – 12 „W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.

Strona 7 z 59
Top