Kurs Biblijny: Bóg radzi (1454)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Jezus wykorzystuje współcześnie istniejące możliwości techniczne do przekazu Ewangelii – nie zapominajmy o tym Łk 5, 3 „Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy”.
Jezus wchodzi w codzienność człowieka „obserwując” jego życie Łk 5, 1 – 2 „Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci”.
Miejsce, gdzie do dziś możemy usłyszeć Słowo (zawsze musimy o tym pamiętać) to świątynie Łk 4, 44 „I głosił słowo w synagogach Judei”.
Jezus nie zawsze słucha tłumu, nawet kiedy on tak bardzo czegoś od Niego żąda Łk 4, 43 „Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany”.
Szukanie Mesjasza to stały znak reakcji tłumu przez wszystkie wieki Łk 4, 42 „Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich”.
Jezus doskonale wie, co ma zrobić w sytuacji uwalniania człowieka, my nawet nie wiemy, że są dokumenty kościelne, które mówią, jak w takiej sytuacji się zachować Łk 4, 41 „Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży! Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem”.
Na każdego Jezus kładzie ręce i uzdrawia, a my czasem tak łatwo mówimy, że Bóg nie chce kogoś uzdrowić Łk 4, 40 „O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich”.
Jeśli uczeń Jezusa chce być jak Mistrz, nie będzie się bał zwracać do gorączki w imieniu swojego Mistrza Łk 4, 39 „On stanąwszy nad nią rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im”.

Dzisiaj mało kto naśladuje uczniów Jezusa, gdy „wysoka gorączka” dopada. Bardziej myślimy o zagrożeniu, niż o Bogu i prośbie skierowanej do Niego Łk 4, 38 „Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią”.

Dzieła, których dokonuje Jezus świadczą o Nim, iż nie jest tylko zwykłym synem cieśli Łk 4, 36 - 37 „Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą. I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy”.
Strona 7 z 73

Top