Kurs Biblijny: Bóg radzi (777)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Niektóre tajemnice Jezus objawia przy „jedzeniu” Mt 26, 21 „A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi”.

Pomimo zaplanowanego przez Judasza grzechu, Jezus nie wykluczył go z Eucharystii Mt 26, 20 „Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami”.

Jest wiele momentów, kiedy uczniowie robią dokładnie to, czego chce Jezus – dla nas to też szansa Mt 26, 19 „Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę”.

Uczeń Jezusa zna szczegóły tego, czego jego Mistrz potrzebuje Mt 26, 18 „On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”.

Prawdziwy uczeń Jezusa zadaje pytania Mistrzowi Mt 26, 17 „W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?”

Planowanie grzechu – szczególnie smutna sprawa Mt 26, 16 „Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać”.

Wobec proroctw, które Jezus wypowiada niektórzy po prostu Go sprzedają Mt 26, 14 – 15 „Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników”.

Chociaż nie wszystko mieści się w rozumieniu uczniów, Jezus nie boi się prorokować nad nimi Mt 26, 13 „Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła”.

Szczegóły dotyczące przyszłości, na wzór swojego Mistrza, może poznać Jego uczeń Mt 26, 12 „Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła”.

Nie „posiadanie” Jezusa, to także doświadczenie Jego uczniów Mt 26, 11 „Albowiem zawsze ubogich macie u siebie, lecz Mnie nie zawsze macie”.

Strona 7 z 39
Top