Motywujące refleksje (1170)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Brak radzenia się Ducha Świętego, gdzie i jak podjąć misję, to cofanie się do Kościoła przed doświadczeniem Wieczernika. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Duch Święty jest źródłem dobrych pragnień i myśli. ks. Rafał Jarosiewicz

Brak modlitwy do Ducha Świętego to poważne zaniedbanie w życiu katolika. ks. Rafał Jarosiewicz

Duch Święty pomaga nam rozpoznać wolę Jezusa, nawet w sprawach małych. ks. Rafał Jarosiewicz

Duch Święty nie jest dla wybranych. Bez Niego nie ma prawdziwego życia duchowego. ks. Rafał Jarosiewicz

Dobra relacja z Duchem Świętym pozwala posługiwać Jego darami. ks. Rafał Jarosiewicz

Duch Święty jest kreatywny i tej kreatywności pragnie nas uczyć. ks. Rafał Jarosiewicz

Duch Święty nie jest dodatkiem do Ewangelii. On jest Jej esencją. ks. Rafał Jarosiewicz

Duch Święty, jako Osoba, czuje, myśli i ma ogromną wrażliwość, przewyższająca nasze możliwości poznawcze. ks. Rafał Jarosiewicz

Szukanie sposobu rozwiązania trudności i problemów, pomijając Osobę Ducha Świętego strasznie komplikuje. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Strona 4 z 59
Top