Motywujące refleksje (1413)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Słuchanie Boga to piękna przygoda, ponieważ nasz Pan, niczego nie narzucając, tak wiele nam proponuje. ks. Rafał Jarosiewicz
Patrzenie na każdego drugiego człowieka, jako lepszego niż my, daje nam możliwość podchodzenia do innych z pokorą. ks. Rafał Jarosiewicz
Trudne sytuacje w naszym życiu, wbrew pozorom, uczą nas najwięcej i sprawiają, że bardzo się rozwijamy. ks. Rafał Jarosiewicz
Kiedy idziemy z Jezusem przez życie, On chce troszczyć się o różne detale – z miłości do nas. ks. Rafał Jarosiewicz
Szukanie woli Bożej w wielu sprawach nie jest łatwe, ale Bóg pragnie nam w tym pomagać. ks. Rafał Jarosiewicz
Im bardziej jesteśmy przeniknięci Słowem Bożym, tym bardziej niesiemy Jezusa innym. ks. Rafał Jarosiewicz
Nie zrażanie się, w naszym odczuciu, milczeniem Boga uczy nas jeszcze głębszego zaufania do Niego. ks. Rafał Jarosiewicz
Znalezienie odpowiedzi na pytania, dotyczące pełnienia woli Bożej, to smakowanie nieba już tu na ziemi. ks. Rafał Jarosiewicz
Duch Święty wiele razy miałby dużo do powiedzenia w naszym życiu, gdyby nie schematy, w których trwamy. ks. Rafał Jarosiewicz
Duch Święty pomaga nam, jak wprowadzić Ewangelię w czyn, dlatego tak ważną rzeczą jest zapraszanie Go, kiedy czytamy Słowo. ks. Rafał Jarosiewicz

Top