Motywujące refleksje (748)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Uciekanie od decyzji, w których mamy podjąć próby głoszenia Jezusa pokazuje nam - na ile jest przemienione nasze serce. ks. Rafał Jarosiewicz

Każde słowo...

Każde słowo przez nas wypowiadane, albo komuś pomoże albo zaszkodzi w poznaniu Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

Brak miłości do człowieka wynika często z faktu braku miłości do Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Dystans do siebie sprawia, że potrafimy z siebie żartować.  ks. Rafał Jarosiewicz

Poszukiwanie woli Bożej bardzo nas rozwija. ks. Rafał Jarosiewicz

We wszystkich sytuacjach naszego życia zawsze jest z nami obecny Bóg. On nigdy nas nie opuszcza – nawet wtedy, kiedy my Go zostawiamy. ks. Rafał Jarosiewicz

Nieustanne zadawanie Bogu pytań ma być połączone z nasłuchiwaniem Go. ks. Rafał Jarosiewicz

Miłość do drugiego człowieka to zawsze pragnienie dla niego dobra. ks. Rafał Jarosiewicz

Zaangażowanie w dobre rzeczy, chociaż nas kosztuje, daje wielką wewnętrzną radość. ks. Rafał Jarosiewicz

Życie w Duchu Świętym to nieustanne odkrywanie działania Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 3 z 38
Top