Motywujące refleksje (1168)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Kiedy nie tracimy gorliwości, jesteśmy w stanie dużo znieść dla Chrystusa. ks. Rafał Jarosiewicz

Realizowanie misji, do której powołany jest człowiek, w wielu sytuacjach wymaga determinacji i konsekwencji. ks. Rafał Jarosiewicz

Oczekując niektórych rzeczy, możemy rozminąć się z tym, co piękne, a co otrzymujemy. ks. Rafał Jarosiewicz

Jedna myśl, dana nam przez Pana Boga, często warta jest więcej, niż milion myśli zawartych w przeczytanych książkach. ks. Rafał Jarosiewicz

Opinie innych na tyle mają władzę nad nami, na ile na to pozwolimy. ks. Rafał Jarosiewicz

Większość ludzi ma pomysł, jak zmienić nasze życie, podczas gdy ich własne często jest jedną wielką porażką, ale radzić chcą. ks. Rafał Jarosiewicz

Otwieranie się na działanie Ducha Świętego to stała dyspozycyjność wynikająca z decyzji woli, aby rozpoznawać Jego natchnienia. ks. Rafał Jarosiewicz

Zaniedbywanie rozwoju osobistego i pracy doprowadza do wielu kryzysów. ks. Rafał Jarosiewicz

W odkrywaniu własnej misji ogromnie pomaga modlitwa. ks. Rafał Jarosiewicz

Bardzo często, gdy nie wiemy, co mamy robić, Bóg daje nam czas na odkrywanie naszej własnej misji, by nie robić czegoś, do czego nie jesteśmy powołani. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 8 z 59
Top