Motywujące refleksje (1247)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Duch Święty pomaga nam rozpoznać wolę Jezusa, nawet w sprawach małych. ks. Rafał Jarosiewicz

Duch Święty nie jest dla wybranych. Bez Niego nie ma prawdziwego życia duchowego. ks. Rafał Jarosiewicz

Dobra relacja z Duchem Świętym pozwala posługiwać Jego darami. ks. Rafał Jarosiewicz

Duch Święty jest kreatywny i tej kreatywności pragnie nas uczyć. ks. Rafał Jarosiewicz

Duch Święty nie jest dodatkiem do Ewangelii. On jest Jej esencją. ks. Rafał Jarosiewicz

Duch Święty, jako Osoba, czuje, myśli i ma ogromną wrażliwość, przewyższająca nasze możliwości poznawcze. ks. Rafał Jarosiewicz

Szukanie sposobu rozwiązania trudności i problemów, pomijając Osobę Ducha Świętego strasznie komplikuje. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Duch Święty nie ma żadnych ograniczeń w tym, w jaki sposób może się objawić. ks. Rafał Jarosiewicz

Duch Święty nieustannie pragnie dawać nam nowe rozwiązania wobec nowych, zaistniałych, okoliczności naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie ma powodu, aby bać się Ducha Świętego, gdy to On sam usuwa wszelkie lęki. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 8 z 63
Top