Motywujące refleksje (1414)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

W Słowie Bożym człowiek znajduje nie tylko źródło siły do podejmowania decyzji, ale przyjmując Je odkrywa samego Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
Słowo Boże daje nam mądrość, która przewyższa wszystkie prawa ustanowione przez człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
Gdy człowiek spotyka się o poranku ze Słowem Bożym, ma co dać drugiemu, ponieważ niezależnie od tego, co czuje i przeżywa, jego spotkanie ze Słowem to przyjście z pomocą ze strony Pana Boga w odpowiedziach, w których ten będzie potrzebował w ciągu dnia. ks. Rafał Jarosiewicz
Bóg przez swoje słowo sam rani i sam leczy człowieka, ponieważ pragnie, aby ten był doskonały w Jego królestwie. ks. Rafał Jarosiewicz
Trudno obwiniać Boga za to, że nie mówi do człowieka, jeśli ten nie chce otwierać Jego Słowa. ks. Rafał Jarosiewicz
Widziałem, jak czytanie Pisma Świętego, wierne i systematyczne, rozdział po rozdziale, uwalniało także od chorób dotyczących psychiki, np. osoba w depresji całkowicie z niej została uwolniona. ks. Rafał Jarosiewicz
Jeśli ktoś chce nauczyć się słuchać Boga, najlepszym sposobem na to jest wierne, codzienne czytanie jednego, albo kilku rozdziałów Pisma Świętego. Nagle Bóg zaczyna osobiście przemawiać. Nie wierzysz? Sprawdź! ks. Rafał Jarosiewicz
Nie może nas dziwić, gdy osoba chora przez czytanie Słowa Bożego odzyskuje zdrowie. Słowo Boże samo o sobie mówi, że jest lepszym lekarstwem, niż wszystkie inne. ks. Rafał Jarosiewicz
W swoim życiu spotkałem się z wieloma przypadkami, gdy przez głośne czytanie Pisma Świętego nad chorą osobą, rozdział po rozdziale, godzina po godzinie, dzień po dniu, osoba chora w ponadnaturalny sposób odzyskiwała zdrowie. ks. Rafał Jarosiewicz
Wielu współczesnych biblistów używa obecnie sformułowania zachęcającego nas, aby pozwolić się nam „zapłodnić” Słowu Bożemu. Najlepszą odpowiedzią na to zaproszenie jest otwieranie Biblii i czytanie jej. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 7 z 71

Top