Motywujące refleksje (1170)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Kiedy człowiek podejmuje dialog, znacznie poszerza mu się sposób widzenia wielu spraw, o których nawet nie pomyślał. ks. Rafał Jarosiewicz

Wiele słów oceny drugiego człowieka wynika często z jego niezrozumienia, więc może trzeba więcej rozmawiać. ks. Rafał Jarosiewicz

Szukanie sensu i odpowiedzi na ważne pytania swoim życiu, to już wielka łaska. ks. Rafał Jarosiewicz

Cudowną rzeczą jest nauczyć się czerpać inspiracje ze wszystkiego. Naprawdę wtedy jest łatwiej. ks. Rafał Jarosiewicz

Jeden ma łaskę „rodzenia” nowych inicjatyw, a drugi ma łaskę pielęgnowania ich i podtrzymywania przy życiu. Dobrze odkryte powołanie sprawia, że sobie nie zazdrościmy. ks. Rafał Jarosiewicz

Łaską jest nie bagatelizować problemów drugiego człowieka, ale pomagać mu je rozwiązywać. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Każda walka, nawet kiedy kończy się porażką, w duchowości ma głęboki sens. ks. Rafał Jarosiewicz

Każdorazowe pójście na kompromis z samym sobą nie pomaga nam w kształtowaniu naszego charakteru i wolnej woli. ks. Rafał Jarosiewicz

„Specjaliści od życia” każdego dnia próbują nadawać sens istnieniom tysięcy ludzi na ziemi, ale nawet w nadawaniu sensu sami się pogubili. ks. Rafał Jarosiewicz

Można na wszystko patrzeć przez pryzmat człowieka cielesnego, ale można także na wszystkie sprawy patrzeć na sposób duchowy. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 7 z 59
Top