Motywujące refleksje (748)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Każda podjęta praca otwiera na nowe możliwości. ks. Rafał Jarosiewicz

Można znać wiele teorii, ale jeśli nie zastosuje się ich w życiu, to trudno liczyć na jakiekolwiek efekty. ks. Rafał Jarosiewicz

Żyjąc życiem innych, bardzo często nie realizujemy swojego powołania. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie jest pychą prosić o Ducha Świętego ufając, że On przyjdzie – bo to sam Jezus złożył taką obietnicę, że gdy my będziemy prosić - On będzie prosił przed Ojcem, aby posłał nam Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz

Duch Święty chce mówić jasno, pokazując rozwiązania w każdej sytuacji naszego życia. Potrzebujemy głębokiej relacji z Nim – bliskości z Pocieszycielem. ks. Rafał Jarosiewicz

Przyzywanie obecności Ducha Świętego to wypełnianie nakazu Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

Mówienie, że czegoś nie da się zrobić jest niestety na poziomie werbalnym zanegowaniem tego, że Bóg jest wszechmogący. ks. Rafał Jarosiewicz

W trudnościach nie należy rezygnować z modlitwy, ponieważ Pan jest wtedy szczególnie blisko swoich dzieci. ks. Rafał Jarosiewicz

Jesteśmy czasem niemili dla ludzi, a oczekujemy, że każdy będzie miły dla nas. ks. Rafał Jarosiewicz

Pan Bóg nie ma obowiązku spełniać naszych zachcianek. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 10 z 38
Top