Motywujące refleksje (1461)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Nie ma powodu, dla którego nie mielibyśmy poszukiwać Boga i Jego woli względem naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz
Bóg daje siłę do tego, aby kochać naszych nieprzyjaciół. ks. Rafał Jarosiewicz
Bóg daje siłę do tego, aby kochać naszych nieprzyjaciół. ks. Rafał Jarosiewicz
Czuła miłość Boga nie zawsze jest przez nas tak odbierana, ponieważ wiele w naszym życiu zranień, których nie chciał Pan, zadanych przez ludzi. ks. Rafał Jarosiewicz
Bycie z Jezusem nie oznacza nie posiadania problemów, ale daje siłę do przezwyciężania ich. ks. Rafał Jarosiewicz
Pytania stawiane Panu Bogu nie zawsze wymagają werbalnej artykulacji. On odpowiada także, bez głośnego zadania pytania, na poziomie naszego serca. ks. Rafał Jarosiewicz
Tylko Bóg mógł znaleźć tak doskonały sposób na zbawienie człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
Nie ma takiego słowa, by podziękować Bogu za Jego miłość, chyba, że z najczulszą miłością wypowiemy słowo: Jezus. ks. Rafał Jarosiewicz
Nie ma takiego słowa, by podziękować Bogu za Jego miłość, chyba, że z najczulszą miłością wypowiemy słowo: Jezus. ks. Rafał Jarosiewicz
Pytanie o możliwości zrobienia czegoś, czego dotąd nie robiliśmy, aby się rozwijać, to bardzo Boże pytanie. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 6 z 74

Top