Motywujące refleksje (1170)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

25.09.2019 r.

Im głębsza relacja z Bogiem, tym większe ślady Jego obecności w naszym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz

24.09.2019 r.

Ufność wobec Pana Boga nie zakłada bezczynności, chyba, że On sam nas o to poprosi. ks. Rafał Jarosiewicz

23.09.2019 r.

To przedziwne, że o Bogu przypominamy sobie w większości sytuacji trudnych, zapominając, że On nieustannie nam towarzyszy. ks. Rafał Jarosiewicz

22.09.2019 r.

Dobroć Boga często bywa kwestionowana wobec cierpienia, którego doświadcza człowiek. ks. Rafał Jarosiewicz

21.09.2019 r.

Słuchanie innych nie oznacza, iż mamy ich posłuchać, ponieważ niektóre rady absolutnie sprzeciwiają się wypełnieniu woli Bożej. ks. Rafał Jarosiewicz

20.09.2019 r.

Nie ma znaczenia ile mamy tytułów, czy jaką funkcję pełnimy w społeczeństwie, kiedy przestajemy być ludźmi. ks. Rafał Jarosiewicz

19.09.2019 r.

Kiedy czytamy Słowo Boże (szczególnie na głos), to najpierw sobie ogłaszamy Dobrą Nowinę. ks. Rafał Jarosiewicz

18.09.2019 r.

Nie ma sensu poddawać się, tylko dlatego, że są trudności. ks. Rafał Jarosiewicz

17.09.2019 r.

Szukanie Boga sercem bardzo ułatwia odnajdywanie Go. ks. Rafał Jarosiewicz

16.09.2019 r.

Poszukiwanie woli Bożej bywa niełatwą sprawą, a jednak Bóg nie wyznacza nam rzeczy niemożliwych do zrealizowania. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 2 z 59
Top