Motywujące refleksje (1338)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Szukanie sposobu na głoszenie Jezusa, w czasach koronawirusa, powinno wyjść poza przestrzeń schematów dotąd obowiązujących. ks. Rafał Jarosiewicz
Nie posiadanie gotowych odpowiedzi jest łaską, daną nam przez Pana Boga, w której czeka On na nasze pytania. ks. Rafał Jarosiewicz
Aby odkryć nowe formy ewangelizacji, w czasach koronawirusa, potrzeba więcej słuchać Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz
W czasie koronawirusa powstają nowe formy ewangelizacyjne, i to jest cudowne, ponieważ pokazuje, że choć zmienia się forma – treść zostaje zawsze ta sama. ks. Rafał Jarosiewicz
Koronawirus zmienił całkowicie podejście do wielu spraw. Dla katolików to ogromnie ważny test wiary – jak w obecnej sytuacji będziemy nieść Jezusa innym. ks. Rafał Jarosiewicz
Koronawirus pokazał współczesnemu człowiekowi, że jest wobec wielu rzeczy bardzo bezradny. ks. Rafał Jarosiewicz
Niektóre sprawy, w czasie epidemii koronawirusa, trzeba przełożyć na potem, a z niektórych trzeba zrezygnować całkowicie. ks. Rafał Jarosiewicz
W czasie koronawirusa, podobnie, jak w czasie wszelkich trudności, okazuje się, że jesteśmy jakoś bardziej zjednoczeni w miłości. ks. Rafał Jarosiewicz
Koronawirus sprawił, że świat wyhamował, by przewartościować wszystko, i zadać sobie najważniejsze pytanie: o sens każdej decyzji. ks. Rafał Jarosiewicz
Wielu wypowiada się, że koronawirus to kara za grzechy. Myślę, że to, czym od jest poznamy dopiero dokładnie po śmierci, nie mniej pandemia, w której uczestniczymy skłania nas do refleksji nad własnym życiem, i tym, co w nim jest najważniejsze. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 2 z 67

Top