Trochę więcej o Bogu (1342)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że drugi dział Katechizmu wykłada, jak zbawienie Boże, dokonane raz na zawsze przez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, jest uobecniane w świętych czynnościach liturgii Kościoła, a szczególnie w siedmiu sakramentach? Zob. KKK 15

Czy wiesz, że Katechizm wykłada najpierw, co to jest Objawienie, przez które Bóg zwraca się do człowieka i udziela się człowiekowi, oraz na czym polega wiara, przez którą człowiek odpowiada Bogu? Zob. KKK 14

Czy wiesz, że ci którzy przez wiarę i chrzest należą do Chrystusa powinni wyznawać swoją wiarę chrzcielną wobec ludzi? Zob. KKK 14

Czy wiesz, że plan Katechizmu czerpie inspirację z wielkiej tradycji katechizmów, która rozwija katechezę wokół czterech „filarów”, jakimi są: chrzcielne wyznanie wiary (Symbol), sakramenty wiary, życie wiary (przykazania), modlitwa wierzącego („Ojcze nasz”)? Zob. KKK 13

Czy wiesz że czytanie Katechizmu jest pożyteczne dla wszystkich wiernych chrześcijan? Zob. KKK 12

Czy wiesz, że Katechizm został przekazany biskupom jako narzędzie w wypełnianiu ich misji nauczania Ludu Bożego? Zob. KKK 12

Czy wiesz, że Katechizm jest przeznaczony przede wszystkim dla odpowiedzialnych za katechezę: na pierwszym miejscu dla biskupów jako nauczycieli wiary i pasterzy Kościoła? Zob. KKK 12

Czy wiesz, że podstawowymi źródłami Katechizmu są: Pismo Święte, Święci Ojcowie, liturgia i Urząd Nauczycielski Kościoła? Zob. KKK 11

Czy wiesz, że Katechizm ma na celu przedstawienie organicznego i syntetycznego wykładu istotnych i podstawowych argumentów nauki katolickiej, obejmujących zarówno wiarę, jak i moralność w świetle Soboru Watykańskiego II i całości Tradycji Kościoła? Zob. KKK 11

Czy wiesz, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w 1985 roku wyraziło życzenie, „by zostały opracowane katechizm lub kompendium całej nauki katolickiej w dziedzinie wiary i moralności”? Zob. KKK 10

Top