Trochę więcej o Bogu (1426)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że aby odpowiedź wiary miała charakter ludzki, człowiek powinien odpowiedzieć Bogu przez wiarę dobrowolnie? Zob. KKK 160

Czy wiesz, że kto w duchu pokory i wytrwałości usiłuje badać tajemnice rzeczy, ten, choć nieświadomy tego, jest prowadzony jakby ręką Boga, który podtrzymując wszystkie rzeczy w istnieniu, sprawia, że są tym, czym są”. Zob. KKK 159

Czy wiesz, że ponieważ ten sam Bóg, który objawia tajemnice i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu, nie może przeczyć sobie samemu ani prawda nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie? Zob. KKK 159

Czy wiesz, że chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem? Zob. KKK 159

Czy wiesz, że aby rozumienie Objawienia stawało się coraz głębsze, Duch Święty udoskonala nieustannie wiarę swoimi darami? Zob. KKK 158

Czy wiesz, że dla wiary charakterystyczne jest, że wierzący pragnie lepiej poznać Tego, w którym złożył swoją wiarę, i lepiej zrozumieć to, co On objawił? Zob. KKK 158

Czy wiesz, że wiara jest pewna, pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznanie, ponieważ opiera się na samym słowie Boga, który nie może kłamać? Zob. KKK 157

Czy wiesz, że cuda Chrystusa i świętych, proroctwa, rozwój i świętość Kościoła, jego płodność i trwałość są pewnymi znakami Objawienia, dostosowanymi do umysłowości wszystkich? Zob. KKK 156

Czy wiesz, że wiara jest aktem rozumu, przyjmującego prawdę Bożą z nakazu woli, poruszonej łaską przez Boga? Zob. KKK 155

Czy wiesz, że w wierze rozum i wola człowieka współdziałają z łaską Bożą? Zob. KKK 155

Top