Czy wiesz, że grzech...

01 wrzesień 2020
Czy wiesz, że grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim? Zob. KKK 1440

Top