Trochę więcej o Bogu (1425)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga; równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił? Zob. KKK 150

Czy wiesz, że Kościół czci w Maryi najczystsze wypełnienie wiary? Zob. KKK 149

Czy wiesz, że wiara Maryi przez całe Jej życie nie zachwiała się? Zob. KKK 149

Czy wiesz, że Maryja jest najdoskonalszym urzeczywistnieniem posłuszeństwa w wierze? Zob. KKK 144

Czy wiesz, że być posłusznym w wierze oznacza poddać się w sposób wolny usłyszanemu słowu, ponieważ jego prawda została zagwarantowana przez Boga, który jest samą Prawdą? Zob. KKK 144

Czy wiesz, że Pismo święte nazywa odpowiedź człowieka objawiającemu się Bogu posłuszeństwem wiary? Zob. KKK 143

Czy wiesz, że całą swoją istotą człowiek wyraża przyzwolenie Bogu Objawicielowi? Zob. KKK 143

Czy wiesz, że przez wiarę człowiek poddaje Bogu całkowicie swój rozum i swoją wolę? Zob. KKK 143

Czy wiesz, że przez swoje Objawienie niewidzialny Bóg w swojej wielkiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół i przestaje z nimi, by zaprosić i przyjąć ich do wspólnoty z sobą, a adekwatną odpowiedzią na to zaproszenie jest wiara? Zob. KKK 142

Czy wiesz, że Pismo święte i Ciało Pańskie karmią całe życie chrześcijańskie i kierują nim? Zob. KKK 141

Top