Trochę więcej o Bogu (1432)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że św. Tomasz z Akwinu powiedział, że: Mówiąc o Bogu, nie możemy określić, im On jest, ale wyłącznie kim nie jest i jakie miejsce zajmują inne byty w stosunku do Niego ? Zob. KKK 43

Czy wiesz, że gdy wskazujemy na podobieństwo między Stwórcą i stworzeniem, to zawsze niepodobieństwo między nimi jest większe? Zob. KKK 43

Czy wiesz, że nasze ludzkie słowa będą zawsze nieadekwatne wobec tajemnicy Boga? Zob. KKK 42

Czy wiesz, że różnorodne doskonałości stworzeń odzwierciedlają nieskończoną doskonałość Boga? Zob. KKK 41

Czy wiesz, że wszystkie stworzenia noszą w sobie pewne podobieństwo do Boga, w szczególny sposób człowiek – stworzony na obraz i podobieństwo Boże? Zob. KKK 41

Czy wiesz, że nasze poznanie Boga jest ograniczone, podobnie jak nasz zasób słów, aby Go opisać? Zob. KKK 40

Czy wiesz, że broniąc zdolności rozumu ludzkiego do poznania Boga, Kościół wyraża swoją ufność w możliwość mówienia o Bogu wszystkim ludziom i z wszystkimi ludźmi? Zob. KKK 39

Czy wiesz, że człowiek potrzebuje światła Objawienia Bożego, nie tylko wtedy, gdy chodzi o to, co przekracza możliwości jego zrozumienia, lecz także, „by nawet prawdy religijne i moralne, które same przez się nie są niedostępne rozumowi, w obecnym stanie rodzaju ludzkiego mogły być poznane przez wszystkich w sposób łatwy, z zupełną pewnością i bez domieszki błędu”? Zob. KKK 38

Czy wiesz, że prawo naturalne Stwórca wypisał w naszych duszach? Zob.  KKK 37

Czy wiesz, że Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego z rzeczy stworzonych można w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy? Zob. KKK 36

Top