Trochę więcej o Bogu (1426)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że żywą nadzieję zbawienia Izraela zachowały święte kobiety: Sara, Rebeka, Rachela, Miriam, Debora, Anna, Judyta i Estera? Zob. KKK 64

Czy wiesz, że prorocy głoszą radykalne odkupienie Ludu Bożego, oczyszczenie ze wszystkich jego niewierności, zbawienie, które obejmie wszystkie narody? Zob. KKK 64

Czy wiesz, że to właśnie przez proroków Bóg formuje swój lud? Zob. KKK 64

Czy wiesz, że lud Abrahama będzie korzeniem, na którym, na którym zostaną zaszczepieni poganie stający się wierzącymi? Zob. KKK 60

Czy wiesz, że lud pochodzący od Abrahama będzie ludem wybranym? Zob. KKK 60

Czy wiesz, że pierwszą postacią, którą Bóg wybrał aby zgromadzić rozbitą ludzkość jest Abram? Zob. KKK 59

Czy wiesz, że Bóg chce dać wszystkim, przez wytrwanie w dobrym i poszukiwanie zbawienia, żywot wieczny? Zob. KKK 55

Czy wiesz, że Bóg, który przez Słowo wszystko stwarza i zachowuje, daje ludziom w rzeczach stworzonych wieczne świadectwo o sobie? Zob. KKK 54

Czy wiesz, że Boski zamysł Objawienia związany jest ze szczególną „pedagogią Bożą”? Zob. KKK 53

Czy wiesz, że Boski zamysł Objawienia spełnia się równocześnie „przez czyny i słowa wewnętrznie ze sobą połączone” oraz wyjaśniające się wzajemnie? Zob. KKK 53

Top