SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1842)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Mt 4, 19

„Całość twojego życia sięga nieskończenie dalej niż jego granice ziemskie: Czeka cię niebo”. św. Jan Paweł II

Ps. Kroczenie za Jezusem otwiera nas na wykonywanie „nowego zawodu”. ks. Rafał Jarosiewicz

„Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie”. Łk 10, 23

„Świadomość, że Chrystus pozostaje pośród swego ludu, dodaje otuchy wierzącym”. św. Jan Paweł II

Ps. Słowo Boże jest ponadczasowe i dziś także szczęśliwe są oczy uczniów, które widzą Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

„Panie, Boże nasz, przyjdź, aby nas uwolnić, okaż swoje oblicze, a będziemy zbawieni”. Ps 80, 4

„Bóg nie opuszcza nas nigdy: w tajemnicy Bożego Narodzenia przybył, by dzielić się z nami egzystencją”. św. Jan Paweł II

Ps. Kiedy Bóg ukazuje Swoje oblicze, doświadczamy zbawienia. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu”. Rz 13, 11

„Każde ludzkie zadania, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć oparcie w modlitwie”. św. Jan Paweł II

Ps. U Boga jest nieustanne teraz, ale dla nas teraz to teraz. ks. Rafał Jarosiewicz

„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych”. Łk 21, 34 a

„Musicie być mocni mocą wiary!” św. Jan Paweł II

Ps. Bardzo szybko można stracić Boga sprzed oczu, kiedy to co nie jest Bogiem zajmuje Jego miejsce. ks. Rafał Jarosiewicz

„Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato”. Łk 21, 29 b - 30

„Różne są w życiu pory roku: jeśli czujesz akurat, że zbliża się zima, chciałbym abyś wiedział, że nie jest to pora ostatnia”. św. Jan Paweł II

Ps. Bóg wielokrotnie zachęca nas do rozpoznawania znaków czasu. ks. Rafał Jarosiewicz

„Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. Łk 21, 28

„Jaka jest miara serca ludzkiego, skoro napełnić je może tylko Bóg, Duch Święty?” św. Jan Paweł II

Ps. Napełnianie się Duchem Świętym jest ważną sprawą w codziennym życiu chrześcijańskim. ks. Rafał Jarosiewicz

„I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie”. Łk 21, 17 - 18

„Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!” św. Jan Paweł II

Ps. Kiedy spada „włos z głowy” wcale nie oznacza to, że Bóg przestał nas ochraniać. On powiedział „włos z głowy wam nie zginie” i ma na to całą wieczność. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia”. Ap 2, 10 c

„Trzeba czuwać, troszczyć się o każde dobro człowiecze. Nie można pozwolić, by marnowało się to, co ludzkie, na tej ziemi”. św. Jan Paweł II

Ps. Nieśmiertelność w szczęściu to cena, jaką płaci Bóg za wierność człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

„Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca”. Ps 24, 3 – 4 a

„Ogromnie wiele zależy od tego, jaką każdy z was przyjmie miarę swojego życia, swojego człowieczeństwa”. św. Jan Paweł II

Ps. Czystość serca i nieskalane ręce dają nam szansę wchodzenia na „górę Pana”. ks. Rafał Jarosiewicz

Top