SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1842)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”. Mt 5, 5

„Piękno, aby było naprawdę piękne, musi być niedostrzegalne”. św. Franciszek Salezy

Ps. Kiedy Bóg przychodzi ze Swoimi wskazówkami, ukazuje także obietnice. ks. Rafał Jarosiewicz

„Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” Mk 4, 40

„Niech dusza, która od grzechu przychodzi do życia doskonałego nie myśli, że wszystko zrobi w jednej chwili. Świt powoli rozjaśnia mroki”. św. Franciszek Salezy

Ps. Jezus kieruje do nas słowo po to, by nas umacniać wobec sytuacji, które się nam zdarzają. ks. Rafał Jarosiewicz

„Miej ufność w Panu i czyń to co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie”. Ps 37, 3

„Pośród prób niech wasza dusza będzie jak słowik, który śpiewa na ciernistym krzewie”. św. Franciszek Salezy

Ps. Ufność pokładana w Bogu to nie pojedynczy wybór Jezusa, ale nieustanne i codzienne wybory. ks. Rafał Jarosiewicz

„Nie wstydź się zatem świadectwa naszego Pana ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach...” 2 Tm 1, 8 a

„To serce, które ma wytrwałą i zakorzenioną wiarę, nie przeraża się trudnościami, ponieważ doskonale wie, że Bóg kocha i nie porzuca tych, którzy mu zaufali”. św. Franciszek Salezy

Ps. Praca ewangelizacyjna nie jest łatwa - przeciwności często wskazują, że jesteśmy na dobrej drodze. ks. Rafał Jarosiewicz

„A Pan powiedział do mnie: Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić”. Dz 22, 10 b

„Jakie to ma znaczenie, czy Bóg mówi do nas z krzaków ciernistych, czy z pachnących kwiatów!” św. Franciszek Salezy

Ps. Bóg bardzo często stopniowo odkrywa Swój plan dla naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz

„Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otworzyłeś mi uszy...Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę”. Ps 40, 7 a – 8 a

„Bóg tak kocha posłuszeństwo, że pomnaża i akceptuje również rady dawane przez innych”. św. Franciszek Salezy

Ps. Chrystus, podejmując Swoją misję na ziemi, ukazał sens naszej misji. ks. Rafał Jarosiewicz

„A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu”. Hbr 9, 28

„Bóg nie mierzy naszej doskonałości ilością rzeczy jakie dla Niego robimy, ale sposobem w jaki je wykonujemy”. św. Franciszek Salezy

Ps. Słowa Pisma Świętego mówią jednoznacznie, że nie jest możliwa reinkarnacja. ks. Rafał Jarosiewicz

„Upominam was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów”. 1 Kor 1, 10

„Rozsądne milczenie zawsze jest lepsze niż nierozsądne mówienie prawdy”. św. Franciszek Salezy

Ps. Jezus modli się o jedność uczniów, ponieważ to najlepszy znak ogłaszania Jego dzieł. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli.

Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać”. Mk 3, 20 – 21 a

„Duszy bliźniego nie wolno dotykać sądem naszym, bo tylko Bóg ma prawo ją sądzić”. św. Franciszek Salezy

Ps. Kiedy wypełniasz wolę Bożą, niektóre zachowania mogą być niezrozumiałe. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego”. Mk 3, 13

„Wolę być słabym, niż mocnym przed Bogiem, albowiem On słabych na ręce bierze a mocnych za rękę prowadzi”. św. Franciszek Salezy

Ps. To Jezus powołuje i nadaje misję. ks. Rafał Jarosiewicz

Top