SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1842)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój”. Ef  4, 3

„Przyjaźń powstaje wtedy, gdy przez dialog dokona się wymiana tego, co jest głęboko w sercu każdej osoby”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Jedność zewnętrzną łatwo jest zachować. Jedność wewnętrzna możliwa jest tylko dzięki Duchowi Świętemu. ks. Rafał Jarosiewicz

„Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach”. Ef  3, 17 a

„Uwierzyć w miłość Boga - znaczy żyć miłością”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Jako, że wiara jest decyzją, możemy Pana Jezusa na mocy wolnej woli zaprosić do naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz

„Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Łk 12, 40

„Dialog prowadzi do spotkania”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Nieustanne bycie przygotowanym na śmierć powinno być dla nas codziennością. ks. Rafał Jarosiewicz

„Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...”. Łk 10, 2

„Tylko w dawaniu można przyjąć dar oddania się osoby, czyli miłość osoby”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Jezus mówiąc o małej liczbie robotników, nie mówi tego ot tak. On chce, aby prosić o robotników. ks. Rafał Jarosiewicz

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. Ef 2, 8

„Bóg jak gdyby ściga człowieka swoją miłością, pragnie mu dać Siebie”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Przyjęcie darmowości zbawienia jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, ponieważ my ciągle za wszystko musimy płacić. Trudno jest nam uwierzyć, że Bóg daje niebo za darmo. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać...”. Łk 18, 1

„Modlitwa błagalna jest wysiłkiem, żeby poddać swoje życie woli Ojca, bo jedynie ona jest dla nas dobra”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Ps. Umiejętność nieustannej modlitwy, którą proponuje Jezus, to sposób na ciągłe poruszanie się w Jego obecności. ks. Rafał Jarosiewicz

„Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się... bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy”. Łk 12, 12

„Bóg zna nas samych lepiej, niż my siebie”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Ps. W wielu miejscach Jezus uczy nas, byśmy się nie martwili, a my i tak wiemy swoje. ks. Rafał Jarosiewicz

„Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”. Łk 12, 7

„Chrystus nie oczekuje od nas anielskiej świętości, ale wiary i ufności, bo wtedy zwyciężamy w sobie pychę”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Nieustannie Jezus przypomina, że Bogu naprawdę zależy na nas i nasze życie nie jest przypadkiem. Chyba, że przypadek rozumiemy jako świeckie imię Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie”. Ef 1, 3

„Dziękczynienie wywyższa człowieka”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Jesteśmy pełni błogosławieństw Bożych w Chrystusie, z których na codzień nie potrafimy czerpać. ks. Rafał Jarosiewicz

„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość... Przeciw takim cnotom nie ma Prawa”. Ga 5, 22

„Poprzez różne etapy poznania Chrystusa, spotkania z Nim, z Jego słowem, musi wzrastać nasza miłość”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Duch Święty chce dawać nam Swoje owoce, ale jak rzadko my Go o to prosimy. ks. Rafał Jarosiewicz

Top