SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1842)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Mt 5, 20
”Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć”. św. Augustyn                               

Ps. Dobrze jest zastanowić się, co to znaczy, że nasza sprawiedliwość ma być większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi”. Est 4, 17 r
”Jeśli ci, którzy uciekają się do Ciebie, znajdują Cię przez wiarę, daj mi wiarę; jeśli przez cnotę, daj mi cnotę; jeśli przez wiedzę, daj mi wiedzę”. św. Augustyn                                                 

Ps. Prośba do Boga, aby nas wzmacniał, jest znakiem pokory przed Nim samym. ks. Rafał Jarosiewicz

”Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg, i nie zesłał niedoli, którą im zagroził”. Jon 3, 10
”Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską”. św. Augustyn                                                                                                                                                  

Ps. Bóg zmienia zdanie wobec naszej postawy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. 
Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie”. Mt 6, 7 a. 8 b
”Nasze pragnienia zawsze się modlą, choćby wargi milczały”. św. Augustyn                                       

Ps. Znalezienie złotego środka pomiędzy wskazaniem Jezusa, aby nie być na modlitwie gadatliwym, a z drugiej strony proszeniem do którego nas zaprasza, aby otrzymać jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz.(..) Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata”. Kpł 19, 2 b. 17 a
”Nie zatrzymujmy nieprzyjaźni względem kogokolwiek w naszych sercach, bo gdy w sercu zbierze się dużo nienawiści, ono niszczeje”. św. Augustyn                                                                   

Ps. Przebaczenie to przede wszystkim decyzja woli. ks. Rafał Jarosiewicz

”A wąż (..) rzekł do niewiasty: Czy to prawda, że Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?” Rdz 3, 1 b
”Nie chodź na rynek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda”. św. Augustyn

Ps. Szatan bardzo często posługuje się półprawdą, aby zasiać wątpliwość. ks. Rafał Jarosiewicz

”Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego”. J 15, 15 a
”Nieszczerość jest wrogiem każdej przyjaźni”. św. Augustyn                                                                 

Ps. Jeśli chcemy mieć głębszą relację z Bogiem, mamy uczyć się przyjaźni, a nie bycia w pozycji sługi. ks. Rafał Jarosiewicz

”Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć”. Mt 9, 15
”Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu”. św. Augustyn   

Ps. Jezus często stawia swoim uczniom pytania po to, by oni mogli sami znaleźć odpowiedzi. ks. Rafał Jarosiewicz

”Mojżesz przemówił do ludu: Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście”. Pwt 30, 15
”Rozumiem, że winienem do Ciebie powrócić. Otwórz Twoje drzwi pukającemu; naucz mnie drogi, abym doszedł do Ciebie”. św. Augustyn                                                                                       

Ps. Bóg ofiarował człowiekowi zdolność wyboru, aby ten mógł się opowiedzieć za Nim lub przeciw Niemu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Tak mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament.
 Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty!” Jl 2, 12
”Teraz już miłuję tylko Ciebie, zdążam tylko za Tobą, szukam tylko Ciebie, jestem gotów być posłusznym tylko Tobie”. św. Augustyn                                                                                                                                                 Ps. Dużo trudniej jest „rozedrzeć” serce, niż zewnętrznie zadbać o znak nawrócenia. ks. Rafał Jarosiewicz

Top