SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1842)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Pan króluje, wesel się, ziemio, radujcie się, liczne wyspy!” Ps 97, 1

„Bądź przed Bogiem w wesołej pokorze, przed ludźmi w pokornej wesołości. Jeżeli cię ludzie poważają, ciesz się wesoło, a gdy cię lekceważą to pocieszaj się wesoło”. św. Franciszek Salezy

Ps. Królowanie Boga jest niezależne od tego, co my o tym królowaniu myślimy. ks. Rafał Jarosiewicz

„A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Mt 3, 17

„Jedna dobrze przyjęta Komunia Święta jest zdolna i wystarczy, aby nas uczynić świętymi i doskonałymi”. św. Franciszek Salezy

Ps. Kiedy Bóg „się odzywa” objawia nam prawdę, której nie znamy, a której w danej chwili bardzo potrzebujemy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga”. 1 J 4, 1

„Niech świat krzyczy, ile chce, niech krytykuje, szemrze przeciwko dobru; słuchajcie wszystkiego i cierpcie w spokoju, ale postępujcie dalej z wiarą i stanowczością”. św. Franciszek Salezy

Ps. Umiejętność rozeznawania duchów broni nas przed wieloma błędami. ks. Rafał Jarosiewicz

„Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją”. Mt 2, 10 - 11 a

„Aby zostać świętym potrzeba mało teorii, ale dużo praktyki”. św. Franciszek Salezy

Ps. Znaki działania Boga naprowadzają nas na samego Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

„Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce”. 1 J 3, 18 - 19

„Ten jest dobry, kto rządzi się duchem Bożym, ten jest zły, kto się rządzi duchem tego świata”. św. Franciszek Salezy

Ps. Nasze uczynki są potwierdzeniem miłości. ks. Rafał Jarosiewicz

„Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy”. 1 J 3, 7

„Nie osądzajcie dobrych czynów według ich własnej urody, ale po tym, czy podobają się Bogu”. św. Franciszek Salezy

Ps. Nieustanne poznawanie woli Bożej chroni nas przed wieloma błędami. ks. Rafał Jarosiewicz

„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy”. 1 J 3, 1

„Gdy twoje boleści wielkimi ci się wydają, wznieś się duchem w górę a zmaleją”. św. Franciszek Salezy

Ps. Nawet kiedy świat mówi, że jesteśmy bezwartościowi - w oczach Boga jesteśmy bezcennym skarbem. ks. Rafał Jarosiewicz

„Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca”. 1 J 2, 23

„Podejrzana jest taka inspiracja, która prowadzi nas do pozostawienia dobra pewnego i już istniejącego”. św. Franciszek Salezy

Ps. Jezus jest całkowicie zjednoczony z Ojcem. ks. Rafał Jarosiewicz

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą”. Lb 6, 24 - 25 a

„W każdej waszej potrzebie i przedsięwzięciu pokładajcie całą ufność w Bogu”. św. Franciszek Salezy

Ps. Błogosławiąc innych sami otwieramy się na Boże błogosławieństwo. ks. Rafał Jarosiewicz

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga”. J 1, 1

„Jak Matka o swe dziecko, tak Ty troszczysz się o mnie i dbasz o moją duszę”. bł. Franciszka Siedliska

Ps. Bóg stwarzając świat przez Słowo (Jezusa Chrystusa), pokazał jak wielką moc ma Słowo. ks. Rafał Jarosiewicz

Top