SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1842)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Łk 1, 34

„Wewnętrznie nie mam uczucia Twej obecności, wiem jednak, że nie powinno mi chodzić o uczucie”. bł. Franciszka Siedliska

Ps. Kiedy rozmawiasz z „posłańcem” Boga, masz szansę poznać to, czego nie przeczytasz w żadnej książce. ks. Rafał Jarosiewicz

„Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana”. Łk 1, 13

„Radowałam się i uwielbiałam Pana Jezusa, gdyż On jest prawdziwą słodyczą i jedyną miłością serca”. bł. Franciszka Siedliska

Ps. Bóg słucha wszystkiego, co do Niego mówimy, ale przychodzi z odpowiedziami w Swoim czasie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze”. Iż 7, 10

„Powinnam o wszystko pytać mego Pana, od Niego się uczyć”. bł. Franciszka Siedliska

Ps. Niestety Achaz nie poprosił o znak dla siebie i ta historia nie kończy się zbyt optymistycznie. Nie bądźmy jak Achaz - prośmy o znak. ks. Rafał Jarosiewicz

„Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią, niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia”. Ps 72, 17

„Twoje miłosierdzie, Panie, przechodzi wszystko. Bądź uwielbiony, bądź pochwalony!” bł. Franciszka Siedliska

Ps. Błogosławieństwo ofiarowywane drugiemu otwiera na Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

„Tak mówi Pan: Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie”. Iz 56, 1

„Budzisz mnie ze snu głosem sumienia, Twoimi świętymi natchnieniami i na nowo pociągasz do Siebie, do Twojej miłości”. bł. Franciszka Siedliska

Ps. Bóg zapraszając nas do przestrzegania Swojego prawa, pragnie najprostszą drogą doprowadzić nas do nieba. ks. Rafał Jarosiewicz

„Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie”. Ps 30, 2

„Radowałam się i uwielbiałam Pana Jezusa, gdyż On jest prawdziwą słodyczą i jedyną miłością serca”. bł. Franciszka Siedliska

Ps. Wybawienie, jakie daje nam Pan otwiera nas na uwielbienie i wdzięczność. ks. Rafał Jarosiewicz

„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” Łk 7, 19 b

„Ciężko mi, ciemno i bardzo smutno. O Panie – błagam Cię o siłę”. bł. Franciszka Siedliska

Ps. Jezus nie unika trudnych pytań, ale często daje odpowiedzi inne od oczekiwań słuchaczy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego”. Mt 21, 31 b

„Twoim słodkim, miłosnym działaniem stopiłeś lody mego serca”. bł. Franciszka Siedliska

Ps. Jezus nigdy nie robi względu na osoby, ale ukazuje wartość i sens życia każdego człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

„Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom”. Ps 25, 8

„Nigdy nie jest za późno rozpocząć nowe życie”. bł. Franciszka Siedliska

Ps. W miłości do nas Bóg uczy nas, jak mamy wypełniać Jego wolę. ks. Rafał Jarosiewicz

„Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi”. Jk 5, 7

„Panie mój, kiedy pokusa mija, widzę, czuję i rozumiem to wszystko. W chwili pokusy jednak nic nie wiem”. bł. Franciszka Siedliska

Ps. Pan przychodzi zawsze w swoim czasie, choć często jest to inny czas niż my planujemy. ks. Rafał Jarosiewicz

Top