SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1786)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

 

„Panie, do Ciebie się uciekam: niech nigdy nie doznam zawodu”. Ps 31, 2

 

„Przywykłem już do niejednego, co dawniej zdawało się nie do zniesienia”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Pan Bóg tęskni za każdą naszą rozmową z Nim. ks. Rafał Jarosiewicz

 

 

„W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi”. Lb 21, 4 b

 

„Zawsze jakieś przeszkody mogą się zdarzyć”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Nawet w czasie szemrania Bóg nie opuszcza swojego ludu. ks. Rafał Jarosiewicz

 

 

„W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki”. Ps 100, 4

 

„Ile mi pociechy Pan Bóg daje w obecnym trybie życia, kiedy o sobie mało się myśli, a wszystko zostawia Opatrzności Bożej”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Trudno jest czasem dziękować gdy są problemy, ale wtedy najbardziej potwierdzamy, że ufamy Panu. ks. Rafał Jarosiewicz

 

 

„Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie”. 1 Kor 11, 26

 

„Wczoraj po Komunii świętej taka niewysłowiona słodycz zalała duszę, że wszelkie udręki rozpłynęły się jak mgła”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Liturgia to ogłaszanie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. ks. Rafał Jarosiewicz

 

 

„Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”. Łk 15, 10

 

„Przede wszystkim miłość”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Każde nawrócenie to święto w niebie. ks. Rafał Jarosiewicz

 

 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc”. Łk 6, 43

 

„Zachęcałem do dobrych uczynków, czyli rodzenia dobrych owoców”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Mamy jedno zadanie – nieustannie wydawać dobre owoce. ks. Rafał Jarosiewicz

 

 

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. 1 Kor 9, 16 b

 

„Nawołuję naszą wierną chrześcijańską gromadkę do apostolstwa”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Bardzo często zapominamy, że naszym podstawowym celem jest głoszenie Dobrej Nowiny. ks. Rafał Jarosiewicz

 

 

„Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”. Rz 8, 28

 

„Pan Jezus ma cierpliwość wysłuchać choćby najnudniejszej prośby”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Bóg nie chce nas zostawiać z najmniejszym nawet problemem. ks. Rafał Jarosiewicz

 

 

„W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże”. Łk 6, 20

 

„Bóg mi dlatego wszystko odbiera, żebym wreszcie zrozumiał, że On jest dla mnie wszystkim”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Z ubóstwem związana jest jedna z obietnic Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

 

 

„Bracia: Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych?” 1 Kor 6, 1

 

„Znowu niebieskiej interwencji zawdzięczam, że wszystko poszło, jak z płatka”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Pan Bóg przypomina nam, że mamy korzystać z daru rady. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Top