Z Dzienniczka św. s. Faustyny (1193)

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.

 np„Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)

św. Faustyna „Chcę żyć pod Boskim Twoim spojrzeniem, bo Ty mi sam wystarczasz”. (306)
św. Faustyna „Chcę żyć czysta jak kwiat polny; chcę, aby miłość moja ku Tobie zawsze była zwrócona, jako kwiat, który zawsze zwraca się ku słońcu. Pragnę, aby zapach i świeżość kwiatu serca mojego była zawsze wyłącznie dla Ciebie zachowana”. (306)
św. Faustyna „Chciałabym się ukryć przed wzrokiem ludzkim, tak, że żyjąc jakobym nie żyła”. (306)
św. Faustyna „O, Jezu mój, rozkoszy serca mojego, Ty znasz pragnienia moje”. (306)
św. Faustyna „Prosiłam Boga, żeby mi udzielił łaski, żeby natura moja była odporna i silna na wpływy, które mnie nieraz chcą odwieść od ducha reguły i drobnych ustaw - bo to są drobne
mole, które chcą w nas zniszczyć życie wewnętrzne”. (306)
św. Faustyna „Jest moim największym pragnieniem, by dusze Ciebie poznały, żeś Ty jest ich szczęściem wiekuistym, aby uwierzyły dobroci Twojej i wysławiały nieskończone miłosierdzie Twoje”. (305)
św. Faustyna „Szczęśliwa dusza, która zrozumiała miłość serca Jezusowego”. (304)
św. Faustyna „O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie w Twoim męczeństwie miłości. O, jak wielki jest ogień najczystszej miłości, który płonie w Twym najświętszym sercu”. (304)
św. Faustyna „Jezu mój, nadziejo moja jedyna, dziękuję Ci za tę księgę, którą otworzyłeś przed oczyma duszy mojej. Tą księgą jest męka Twoja dla mnie z miłości podjęta. Z tej księgi nauczyłam się jak kochać Boga i dusze. W tej księdze są zawarte dla nas skarby nieprzebrane”. (304)
św. Faustyna „Możemy dojść za łaską Bożą do tego, że cierpienie dla nas zamieni się w rozkosz, bo miłość umie takie rzeczy działać w duszach czystych”. (303)
Strona 5 z 60

Top