Z Dzienniczka św. s. Faustyny (961)

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.

 np„Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)

św. Faustyna „O Mistrzu mój, kształtuj sam duszę moją według woli swojej i odwiecznych zamiarów swoich”. (195)

św. Faustyna „Jezu, gdy sama nie mogę śpiewać Ci hymnu miłości, to podziwiam śpiew Serafinów – tych bardzo umiłowanych przez Ciebie. Pragnę na sposób ich tonąć w Tobie. Takiej miłości nic nie położy tamy, bo nad nią nie ma siły żadna moc. Ona jest podobna do błyskawicy, która oświeca ciemności, ale nie pozostaje w niej”. (195)

św. Faustyna „Ty, Panie, rozumiesz duszę moją we wszystkich jej dążeniach”. (195)a

św. Faustyna „O Jezu, miłości czysta, nie potrzebuję pociech, karmię się wolą Twoją, o Mocarzu”. (195)

św. Faustyna „Całe godziny są, kiedy adoruję Ciebie – o Chlebie żywy – pośród wielkich posuch duszy”. (195)

św. Faustyna „O Jezu, dziś dusza moja jest jakby zamroczona cierpieniem. Ani jednego promienia światła. Burza szleje, a Jezus śpi. O Mistrzu mój, nie będę Cię budzić, nie przerwę Ci słodkiego snu. Ja wierzę, że Ty bez wiedzy mojej umacniasz mnie”. (195)

św. Faustyna „Pragnę się wysilać, pracować, wyniszczać za dzieło nasze ratowania dusz nieśmiertelnych. Mniejsza o to, jeżeli te wysiłki skrócą moje życie, przecież ono już do mnie nie należy, ale jest własnością Zgromadzenia. Pragnę być pożyteczna całemu Kościołowi przez wierność Zgromadzeniu”. (194)

św. Faustyna „Pragnę przejść w Jezusa, abym mogła się doskonale oddawać duszom. Bez Jezusa nie zbliżyłabym się do dusz, bo wiem, czym jestem sama z siebie. Wchłaniam Boga w siebie, aby Go oddać duszom”. (193)

św. Faustyna „Z Jezusem czerpię siłę do walki ze wszystkimi trudnościami i sprzeciwami”. (193)

św. Faustyna „Serce moje jest mieszkaniem dla Jezusa ustawicznym. Poza Jezusem nikt do niego wstępu nie ma”. (193)

Strona 5 z 49
Top