Z Dzienniczka św. s. Faustyny (1382)

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.

 np„Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)

św. Faustyna
„Wtem usłyszałam w duszy te słowa: Córko moja, zapewniam ci stały dochód, z którego żyć będziesz. Twoim obowiązkiem jest zupełna ufność w dobroć moją, a moim obowiązkiem jest dać ci wszystko, czego potrzebujesz. Czynię się sam zależny od twojej ufności; jeżeli ufność twoja będzie wielka, to hojność moja nie będzie znać miary”. (548)
Jezus do s. Faustyny:
„Tyś mi radością wielką, miłość i pokora twoje sprawiają, że opuszczam trony nieba, a łączę się z tobą. Miłość wyrównuje przepaść, jaka jest między wielkością moją a nicością twoją”. (512)
św. Faustyna
„Wyniszczać się będę na każdą chwilę jako ofiara [ścieląc się] do Jego stóp, by wypraszać miłosierdzie dla biednych dusz”. (504)
św. Faustyna
„We wszystkich cierpieniach duszy czy ciała, ciemnościach czy opuszczeniach, będę milczeć jak gołąb, nie skarżąc się”. (504)
św. Faustyna
„Jednego mam tylko powiernika, przed którym się zwierzam ze wszystkiego, a nim jest Jezus – Eucharystia, a w zastępstwie Jego – spowiednik”. (504)
św. Faustyna
„Najmilsze odpocznienie moje w usługach i usłużności dla sióstr. Zapominać o sobie, a myśleć o tym, ażeby siostrom robić przyjemność”. (504)
św. Faustyna
„Nic nie czynić bez pozwolenia spowiednika i zgody przełożonych, we wszystkim, a szczególnie w tych natchnieniach i żądaniach Pańskich”. (504)
Jezus do s. Faustyny:
„Pragnę, żebyś była wobec zastępcy mojego tak szczera i prosta jak dziecko i tak, jako jesteś względem mnie; inaczej opuszczę cię i nie będę obcował z tobą”. (494)
Jezus do s. Faustyny:
„Czemu się lękasz pełnić wolę moją? Czyż ci nie dopomogę, jako dotychczas? Powtarzaj każde żądanie moje przed tymi, którzy mnie na ziemi zastępują, a czyń tylko to, co ci każą”. (489)
Jezus do s. Faustyny:
„Córko moja, bierz łaski, którymi ludzie gardzą; bierz, ile udźwigać zdołasz”. (454)
Strona 4 z 70

Top