Z Dzienniczka św. s. Faustyny (569)

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.

 np„Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)

św. Faustyna „Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Cię z całego serca. W chwilach najcięższych Tyś matką moją”. (239)

św. Faustyna „Prosiłam Pana, aby mi udzielił łaski nieobrażania Go nigdy żadnym, nawet najdrobniejszym grzesznikiem, ani nawet niedoskonałością, dobrowolnie i świadomie”. (239)

św. Faustyna „Słowa Pana Jezusa w czasie ślubów wiecznych: Oblubienico moja, na wieki są złączone serca nasze. Pamiętaj, komuś ślubowała… nie wszystko da się wypowiedzieć”. (239)

św. Faustyna „Jezus: Córko moja, twoje serce jest mi niebem”. (238)

 

św. Faustyna „O, jak mylne są pozory, a sądzenia niesprawiedliwe. O, jak często cierpi cnota uciśnienie przez to tylko, że jest cicha. Obcować szczerze z tymi, co stale kłują – wymaga wielkiego zaparcia. Człowiek czuje, że mu krwi ubywa, a ran nie widać. O Jezus, jak wiele nam odsłoni dopiero dzień ostateczny. Co za radość – nic nie ginie z naszych wysiłków”. (236)

św. Faustyna „Ja jestem w dalszym ciągu maleńką i słabą nowicjuszką Jezusową i starać się będę o doskonałość, jako w pierwszych dniach nowicjatu, i starać się będę o takie usposobienie duszy, jakie miałam w pierwszy dzień, w którym to się dla mnie otwarła furta klasztorna”. (228)

 

św. Faustyna „Wśród doświadczeń będę się starała upatrywać miłującą rękę Bożą. Nic tak trwałego jak cierpienie – ono zawsze wiernie dotrzymuje swego towarzystwa duszy. O Jezu, w miłowaniu Ciebie nie dam się prześcignąć nikomu”. (227)

św. Faustyna „W cierpieniach zachowywać spokój i równowagę; w chwilach ciężkich uciekać się do ran Jezusa – w ranach Jezusa szukać pociechy, ulgi, światła, umocnienia”. (226)

 

św. Faustyna „Mówić mało z ludźmi – ale wiele z Bogiem; unikać poufałości; mało zważać na to, kto za mną, a kto przeciw; nie zwierzać się ze swoich przeżyć”. (226)

św. Faustyna „Tak postępować teraz i załatwiać wszystkie sprawy, jakobym chciała załatwić i postępować w chwili śmierci”. (226)

Strona 2 z 29
Top