Z Dzienniczka św. s. Faustyny (968)

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.

 np„Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)

św. Faustyna „Z miłości, o Trójco Przenajświętsza, ofiaruję się Tobie jako ofiara uwielbienia, jako ofiara całopalna zupełnego wyniszczenia siebie, a przez to wyniszczenie siebie – pragnę wywyższenia imienia Twego, Panie”. (239)

„Z miłości ku Tobie, Jezu, umieram dziś zupełnie dla siebie, a zaczynam żyć dla większej chwały świętego imienia Twojego”. (239)

św. Faustyna „Z miłości ku Tobie, Jezu, umieram dziś zupełnie dla siebie, a zaczynam żyć dla większej chwały świętego imienia Twojego”. (239) 

św. Faustyna „Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Cię z całego serca. W chwilach najcięższych Tyś matką moją”. (239)

św. Faustyna „Prośba moja w czasie kiedy położyłam się krzyżem pod kirem. Prosiłam Pana, aby mi udzielił łaski nie obrażania Go nigdy żadnym, nawet najdrobniejszym grzeszkiem, ani nawet niedoskonałością, dobrowolnie i świadomie”. (239)

św. Faustyna „Naprawdę, ani chwili nie umiałabym żyć bez Ciebie, Jezu. Dziś utonęła dusza moja w Tobie, jako w jedynym skarbie swoim. Miłość moja nie zna przeszkód w dawaniu dowodów Umiłowanemu swemu”. (239)

św. Faustyna „Samo wspomnienie, Jezu, Twego imienia, jest rozkoszą mojego serca”. (239)

św. Faustyna „Jezus, Serce Twoje jest od dziś moją własnością, a moje serce jest Twoją wyłączną własnością”. (239)

św. Faustyna „Modlitwa w czasie Mszy Świętej w dzień ślubów wieczystych. Składam dziś serce moje na patenę, na której jest złożone Serce Twoje, Jezu, i ofiaruję się dziś razem z Tobą, Bogu, Ojcu Twojemu i mojemu, jako ofiara miłości i uwielbienia. Ojcze miłosierdzia, spójrz się na ofiarę serca mojego, ale przez ranę serca Jezusowego”. (239)

św. Faustyna „Cóż to będzie w niebie, jeżeli już tu, na tym wygnaniu, Bóg tak napełnia duszę moją”. (238)

Strona 2 z 49
Top