Z Dzienniczka św. s. Faustyny (1382)

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.

 np„Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)

św. Faustyna:
"O gdyby dusze chciały choć trochę słuchać głosu sumienia i głosu, czyli natchnienia Ducha Świętego, mówię: choć trochę – bo skoro raz się oddamy wpływowi Ducha Bożego, to On sam dopełni tego, czego nam nie dostawać będzie". (359)
św. Faustyna:
"(...) w mej duszy jest tak wielka radość, że nie wiem, czy w niebie może być większa". (359)
św. Faustyna:
""Wtem usłyszałam silny i wyraźny głos wewnętrzny: Wszystko, co mówisz o dobroci Mojej, prawdą jest i nie ma dostatecznych wyrażeń na wysławienie Mojej dobroci. Słowa te były tak pełne mocy i tak jasne, że oddałabym życie za nie, że od Boga są. Poznaję je po głębokim pokoju, jaki mi wówczas towarzyszy i pozostaje nadal. Ten pokój daje mi moc i siłę tak wielką, że niczym są wszystkie trudności i przeciwności, i
cierpienia, i śmierć sama"". (359)
św. Faustyna:
""Nie rozumiem, jak można nie ufać Temu, który wszystko może; z Nim wszystko, a bez Niego – nic. On Pan, nie pozwoli i nie dopuści zawstydzenia dla tych, którzy całą ufność swoją w Nim
położyli"". (358)

św. Faustyna:
"Hostio święta, ufam Tobie, gdy pełnienie cnoty trudnym mi się wyda i natura buntować się będzie". (356)

św. Faustyna:
"Hostio święta, ufam Tobie, gdy pełnienie cnoty trudnym mi się wyda i natura buntować się będzie". (356)

św. Faustyna:
"Hostio święta, ufam Tobie, gdy burze miotają mym sercem, a duch strwożony chylić się będzie ku zwątpieniu". (356)

św. Faustyna:
"Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród zniszczenia naszych nadziei i usiłowań". (356)

św. Faustyna:
"Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród zniszczenia naszych nadziei i usiłowań". (356)

św. Faustyna:
"Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród znoju i szarzyzny życia codziennego". (356)

Strona 8 z 70

Top