Z Dzienniczka św. s. Faustyny (1188)

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.

 np„Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)

„Boże w Trójcy Świętej Jedyny. Pragnę Cię tak kochać, jak jeszcze żadna dusza ludzka nie kochała, a chociaż jestem dziwnie nędzna i maleńka, to jednak kotwicę ufności swojej zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego, Boże i Stwórco mój”. (283)
Jezus do św. Faustyny „Każde uniżenie duszy twojej widzę i nic nie uchodzi uwagi Mojej. Pokornych wywyższam, aż do tronu swego, bo tak chcę”. ( 282)
„W pewnej chwili powiedział mi Pan: Wzruszyło się serce Moje miłosierdziem wielkim ku tobie - dziecię Moje najdroższe - kiedy cię ujrzałem w strzępy poszarpaną od wielkiej boleści, którą cierpiałaś, żałując za grzechy swoje”. (282)
„Bóg jest Miłością i Miłosierdziem”. (281)
„O dusze wątpiące, uchylę wam zasłony nieba, aby was przekonać o dobroci Boga, abycie już więcej nie raniły niedowierzaniem najsłodszego serca Jezusa”. (281)
„Czuję dobrze, że nie kończy się posłannictwo moje ze śmiercią, ale się zacznie”. (281)
„Córko Moja, im więcej ukochasz cierpienie, tym miłość twoja ku Mnie będzie czystsza”. (279)
„Córko Moja, chcę się napawać miłością serca twego - miłością czystą, dziewiczą, nieskalaną, bez żadnego przyćmienia”. (279)
Jezus do św. Faustyny „Żądam, żebyś się nie tylko oderwała od stworzeń, ale i sama od siebie”. (279)
Jezus do św. Faustyny „W cierpieniach swoich fizycznych czy też moralnych, córko Moja, nie szukaj współczucia u stworzeń. Chcę, aby woń cierpień twoich była czysta, bez żadnych przymieszek”. (279)
Strona 8 z 60

Top