Z Dzienniczka św. s. Faustyny (1189)

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.

 np„Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)

„Bóg jest bardzo hojny i nikomu łaski swojej nie odmawia, więcej daje, aniżeli my Go o to prosimy”. (291)
„O Jezu mój, jak łatwo można się uświęcić - potrzeba tylko
odrobinę dobrej woli. Jeżeli Jezus spostrzeże w duszy tę odrobinę, tej dobrej woli, to spieszy
się ze swoim oddaniem duszy i nic Go powstrzymać nie może, ani błędy, ani upadki, nic
zgoła”. (291)
„W pewnym momencie poznałam osobę, która zamierzała popełnić grzech ciężki. Prosiłam Pana, aby na mnie dopuścił udręki największe, ażeby owa dusza została uratowana. Wtem nagle uczułam straszny ból korony cierniowej na głowie. Trwało to dość długo, jednak osoba ta została w łasce Bożej”. (291)
Jezus do św. Faustyny „Pytaj z prostotą o wszystko spowiednika, a Ja ci odpowiem przez usta jego”. (290)
Jezus do św. Faustyny „Próżne dociekania zostaw mędrcom tego świata, Ja cię zawsze chcę widzieć małym dzieckiem.” (290)
Jezus do św. Faustyny „Dziecię Moje, nie lękaj się domu Ojca swego”. (290)
„W pewnej chwili powiedział mi Jezus: Nie dziw się temu, że jesteś nieraz niewinnie posądzana, Ja z miłości ku tobie wpierw wypiłem ten kielich cierpień niewinnych.” (289)
„Najszczęliwsze chwile dla mnie, to kiedy pozostaję sam na sam z Panem moim. W tych chwilach poznaję wielkość Boga i nędzę własną”. (289)
„Wiekuisty Boże, Ty tylko Jeden głębię mej duszy napełnić możesz”. (288)
„O, jak gorąco pragnę Cię kochać każdym uderzeniem serca mego. Nie wystarcza mi obszar ziemi, za małe jest niebo, a niczym przestworza. Ty jeden mi tylko wystarczasz.” (288)
Strona 7 z 60

Top