Z Dzienniczka św. s. Faustyny (1193)

Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.

 np„Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)

św. Faustyna „O Boska Miłości, czemuż taisz piękność swą? O Niepojęty i Niezmierzony, nim lepiej Cię poznaję - tym Cię mniej pojmuję”. (278)
św. Faustyna „O Miłości, o głębio poniżenia Twego, o tajemnico szczęścia – czemuż tak mała liczba Ciebie zna? Czemuż nie znajdujesz wzajemności?” (278)
św. Faustyna „U stóp Pana. Jezu utajony, Miłości wiekuista, Żywocie nasz, Boski Szaleńcze, żeś zapomniał o sobie, a widzisz tylko nas. Nim stworzyłeś niebo i ziemię, wpierw nosiłeś w sercu swoim nas”. (278)
św. Faustyna „Nie będę rozmawiać z pewną osobą, bo wiem, że Jezusowi się to nie podoba, a ona nie odnosi z tego żadnej korzyści”. (277)
św. Faustyna „Cierpienie jest stałym pokarmem mojej duszy”. (276)
św. Faustyna „Od chwili, w której ukochałam cierpienie, przestało mi być cierpieniem”. (276)
św. Faustyna „W chwilach ciężkich i bolesnych nucę Ci, o Stwórco, hymn ufności, bo bezdenna jest przepaść ufności mojej ku Tobie, ku Twemu Miłosierdziu”. (275)
św. Faustyna „Starać się o zacisze dla serca Jezusowego we własnym wnętrzu”. (275)
św. Faustyna „Jezus kocha dusze ukryte. Kwiat ukryty najwięcej zawiera w sobie woni”. (275)
św. Faustyna „Postanowienie. Czegokolwiek Jezus żąda ode mnie, a dotyczy to rzeczy zewnętrznych, pójść zaraz o tym powiedzieć przełożonym; w obcowaniu z przełożoną starać się będę o otwartość i szczerość dziecięcą”. (274)

Top