Leszek Tarasewicz

Leszek Tarasewicz

środa, 12 luty 2020 17:08

Bóg widzi ludzi sprawiedliwych...

Bóg widzi ludzi sprawiedliwych i pobożnych Łk 2, 25 „A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim”.
środa, 12 luty 2020 17:08

Chociaż Maryja z Józefem...

Chociaż Maryja z Józefem nie musieli robić wielu rzeczy, które przewidywało Prawo – chcieli je wypełnić Łk 2, 22 – 24 „Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego”.
środa, 12 luty 2020 17:08

Anioł nazywa Dziecię, które...

Anioł nazywa Dziecię, które ma począć Maryja zanim to się stało – to też wiele dla nas mówi Łk 2, 21 „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki”.
środa, 12 luty 2020 17:08

Uwielbienie Boga często wiąże...

Uwielbienie Boga często wiąże się z odkryciem tego, że On wypełnia to, co zapowiedział Łk 2, 20 „A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane”.
środa, 12 luty 2020 17:08

Od Maryi możemy się...

Od Maryi możemy się uczyć zachowywania Bożych tajemnic, ale i rozważania ich w swoim życiu Łk 2, 19 „Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”.
Zadziwienie jest elementem przychodzenia Boga do nas, i jest jednym ze znaków, po którym możemy Go rozpoznać Łk 2, 18 „A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali”.
środa, 12 luty 2020 17:08

Doświadczenie Boga bardzo często...

Doświadczenie Boga bardzo często prowadzi do pragnienia dzielenia się Nim ze wszystkimi Łk 2, 17 „Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu”.
środa, 12 luty 2020 17:08

Gdy coś pochodzi od...

Gdy coś pochodzi od Boga, jest potwierdzone konkretnym owocem Łk 2, 16 „Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”.
środa, 12 luty 2020 17:08

Kiedy Bóg prawdziwie wkracza...

Kiedy Bóg prawdziwie wkracza w życie człowieka, ten nie może pozostać na tym samym miejscu Łk 2, 15 „Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”.
środa, 12 luty 2020 17:08

Aniołowie nie mogli być...

Aniołowie nie mogli być nieobecni przy narodzinach Chrystusa Łk 2, 13 – 14 „I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.
Strona 1 z 274
Top